EVMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000228210
Numer REGON: 300004939
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-02-16
Sygnatura akt[RDF/277233/21/352]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEVMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MOSINA miejscowość BARANÓWKO2017-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość BARANÓWKO nr domu 18I kod pocztowy 62-050 poczta MOSINA kraj POLSKA 2017-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 1343/2005 Z DNIA 04 LUTY 2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, POZNAŃ, UL. GARBARY 71/42 16.02.2005 R. -ZMIANA § 2, REPERTORIUM A NR 1752/2005 NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KN POZNAŃ, UL. GARBARY 71/42.2005-02-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.11.2016R., REP. A NR 3012/2016, NOTARIUSZ EDYTA STACHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIANIE - ZMIENIONO: §2, §3, §7 UST. 1, §8 UST. 1, §8 UST. 2, §19, - DODANO: W §6 PUNKTY 6, 7, 8, 9, 10, W §8 PUNKTY 3, 4, 5.2017-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJMAN2005-02-23 do dziś
2. ImionaMAREK2005-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ2017-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJMAN2005-02-23 do dziś
2. ImionaEWA2005-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2017-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 ZŁ2017-02-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2005-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJMAN2005-02-23 do dziś
2. ImionaMAREK2005-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-02-23 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-02-23 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-02-23 do dziś
470 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2005-02-23 do dziś
574 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-02-23 do dziś
616 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2017-02-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy117 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2017-02-21 do dziś
217 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2017-02-21 do dziś
317 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2017-02-21 do dziś
438 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.05.2006 okres 16.02.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-29 do dziś
2data złożenia 27.02.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-03-07 do dziś
3data złożenia 17.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-20 do dziś
4data złożenia 19.02.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-03-02 do dziś
5data złożenia 02.02.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-02-22 do dziś
6data złożenia 14.02.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-02-18 do dziś
7data złożenia 21.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-03 do dziś
8data złożenia 12.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-18 do dziś
9data złożenia 13.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
10data złożenia 13.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-25 do dziś
11data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-11 do dziś
12data złożenia 17.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-21 do dziś
13data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
14data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16data złożenia 15.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
17data złożenia 16.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.02.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-29 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-03-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-20 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-03-02 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-02-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-02-18 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-03 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.02.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-29 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-03-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-20 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-03-02 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-02-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-02-18 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-03 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-02-21 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ WALPEX SP. Z O.O. W BARANÓWKU NA SPÓŁKĘ PRZEMUJĄCĄ EWMAX SP. Z O.O. W MOSINIE. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI EWMAX SP. Z O.O. Z DNIA 08.11.2016R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 3012/2016, NOTARIUSZ EDYTA STACHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIANIE. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WALPEX SP. Z O.O. Z DNIA 08.11.2016R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 3006/2016, NOTARIUSZ EDYTA STACHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIANIE.2017-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów