SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ASTRA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000228130
Numer REGON: 130028236
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429781/22/637]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-02-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 130028236 NIP 57100045012007-12-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ASTRA” W LIKWIDACJI2007-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE nr w rejestrze RS-15532005-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat DZIAŁDOWSKI gmina LIDZBARK miejscowość LIDZBARK2005-02-08 do dziś
2. Adresulica JELEŃSKA nr domu 22 A kod pocztowy 13-230 poczta LIDZBARK 2005-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11 CZERWIEC 1992 R.2005-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZYMOWSKI2007-12-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MIKOŁAJ2007-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2007-12-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD2007-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMOWSKI2005-02-08 do dziś
2. ImionaROMAN2005-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNIADKOWSKI2005-02-08 do dziś
2. ImionaADAM2005-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARDYSZEWSKA2005-02-08 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2005-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE I GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM SPÓŁDZIELNI, W SZCZEGÓLNOŚCI URZĄDZENIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD TOWARZYSZĄCEJ DOMOM I LOKALOM INFRASTRUKTURY2021-03-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 PROWADZENIE ADMINISTRACJI DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UŻYTKOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW2021-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R. data złożenia 29.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
2data złożenia 26.01.2009 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-02-17 do dziś
3data złożenia 26.01.2009 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-02-17 do dziś
4data złożenia 26.01.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-17 do dziś
5data złożenia 26.03.2013 okres 01.01. 2008 R. - 31.12.2008 R.2013-03-28 do dziś
6data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-03-28 do dziś
7data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-03-28 do dziś
8data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12. 2011 R.2013-03-28 do dziś
9data złożenia 11.02.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-27 do dziś
10data złożenia 11.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-27 do dziś
11data złożenia 12.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
12data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-30 do dziś
13data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-30 do dziś
14data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-25 do dziś
15data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
17data złożenia 19.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
18data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-02-17 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-02-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-02-17 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-02-17 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-17 do dziś
501.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-03-28 do dziś
601.01. 2009 R. - 31.12.2009 R.2013-03-28 do dziś
701.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-03-28 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-28 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁĄ NR 5/07 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ASTRA” W LIDZBARKU Z DNIA 14.04.2007 R. POSTAWIONO SPÓŁDZIELNIĘ W STAN LIKWIDACJI2007-12-10 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁĄ NR 6/07 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ASTRA” W LIDZBARKU Z DNIA 05.05.2007 R. POSTAWIONO SPÓŁDZIELNIĘ W STAN LIKWIDACJI.2007-12-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR -JEDNOOSOBOWO2007-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2007-12-10 do dziś
2. ImionaJOLANTA HALINA2007-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów