SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000227908
Numer REGON: 003800110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-02-22
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/1130/23/146]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-02-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0038001102005-02-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”2005-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, nr w rejestrze S-2952005-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2005-05-20 do dziś
2. Adresulica OKOPOWA nr domu 6A nr lokalu 36 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG 2005-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.12.1989 R. 25.06.2004 R. -UCHWALONO NOWY STATUT;2005-02-04 do dziś
220.06.2005 R. ZMIENIONO PARAGRAF 46 STATUTU2005-07-20 do dziś
321.06.2007 R., ZMIANA STATUTU, PAR. 39 PKT 12007-07-13 do dziś
412.06.2008 R., UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.2008-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2005-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKORZEKWA2005-02-04 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2005-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-02-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES2005-02-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-02-04 do dziś
21. NazwiskoŁĄCKI2005-02-04 do dziś
2. ImionaHENRYK2005-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-02-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-02-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-02-04 do dziś
31. NazwiskoKOŚCIELNA2005-02-04 do dziś
2. ImionaZOFIA2005-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-02-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-02-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYGIEŁ2022-10-07 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABEL2022-10-07 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZKOWSKI2022-10-07 do dziś
2. ImionaMAREK GRZEGORZ2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁAMAJA2022-10-07 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-09-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-09-17 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-09-17 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-09-17 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2008-09-17 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-09-17 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 02.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
2data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
3data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
4data złożenia 24.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
5data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
6data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
7data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
8data złożenia 07.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
9data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
10data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
11data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
13data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
14data złożenia 23.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
15data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
17data złożenia 18.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-18 do dziś
18data złożenia 05.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-18 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów