TANKPOL - B. I R. MOSIO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000227855
Numer REGON: 350946163
Numer NIP: 6791041776
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu84Data dokonania wpisu2023-12-11
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/20974/23/785]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANKPOL - B. I R. MOSIO SPÓŁKA JAWNA2016-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat DĄBROWSKI gmina SZCZUCIN miejscowość SZCZUCIN2005-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZUCIN ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 54 kod pocztowy 33-230 poczta SZCZUCIN kraj POLSKA 2006-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.12.2004 R.2005-02-03 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: 24.06.2005 R. ZMIENIONE ZOSTAŁY PRZEPISY § 5 ORAZ § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2005-07-15 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNAEJ 2 WRZEŚNIA 2005 R. ZMIENIONE ZOSTAŁY PRZEPISY: §5 UST. 3 I 4, §9 UST. 42005-09-21 do dziś
4ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 30 WRZEŚNIA 2005 R.ZMIENIONO: §5 UST. 3, §5 UST. 4, §8 UST. 12005-10-24 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 07.11.2005 R. ZMIENIONE ZOSTAŁY PRZEPISY: §4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2005-11-18 do dziś
6ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ: 16 PAŹDZIERNIKA 2006 R. ZMIENIONE ZOSTAŁY PRZEPISY: § 7 UST. 1 I § 8 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2006-10-31 do dziś
705.02.2007., ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PUNKTÓW OD 65 DO 84, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2007-02-15 do dziś
818.09.2007 R. W § 4 DODANO PUNKTY OD 85 DO 90, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2007-09-28 do dziś
917.12.2007 R.- W PAR. 4 DODAJE SIĘ PUNKTY OD 91 DO 96, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2007-12-31 do dziś
1020.01.2010 R. ZMIENIONO UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW § 4 UMOWY2010-02-17 do dziś
1116.08.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ, REP. A NR 7875/2016, ZMIENIONO §6, §8 UST. 12016-08-26 do dziś
1226.09.2016 R. ZMIENIONO: § 1 UST.3.2016-10-10 do dziś
13AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.03.2017 R., REP. A NR 1572/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ, ZMIENIONO §6 ORAZ §8 UST.12017-03-16 do dziś
1416.03.2021 R., REP. A NR 2739/2021, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE PRZY UL. STANISŁAWA KONARSKIEGO 7 LOK.2, NOTARIUSZ PAULINA SZYMAŃSKA. ZMIANA: § 4 UMOWY SPÓŁKI.2021-04-13 do dziś
1514.06.2021 R., REP. A NR 6380/2021, NOTARIUSZ PAULINA SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE ZMIANA § 62021-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-02-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale„TANKPOL -R. MOSIO I WSPÓLNICY” SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ „TANKPOL” SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 551 §1 I NASTĘPNE K.S.H. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ „TANKPOL” SP. Z O.O. W „TANKPOL -R. MOSIO I WSPÓLNICY” SPÓŁKA JAWNA ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „TANKPOL” SP. Z O.O. 18.12.2004 ROKU, NR REP. A 7533/2004.2005-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„TANKPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-02-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000141500 2005-02-03 do dziś
5. Numer REGON3509461632005-02-03 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSIO2005-02-03 do dziś
2. ImionaROMAN WŁADYSŁAW2005-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-06-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2005-06-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2005-06-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEUROMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8527546532017-03-16 do dziś
4. Numer KRS0000224401 2017-03-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, DOTYCZY TO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW.2021-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSIO2005-02-03 do dziś
2. ImionaROMAN WŁADYSŁAW2005-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSŁOWIK2015-03-13 do dziś
2. ImionaROBERT2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2015-03-13 do dziś
21. NazwiskoMOSIO2017-03-16 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA STANISŁAWA2017-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-03-16 do dziś
31. NazwiskoMOSIO2023-12-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2023-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2023-12-11 do dziś
41. NazwiskoSZERSZEŃ2023-12-11 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2023-12-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-03-13 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-13 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-13 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-03-13 do dziś
547 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2015-03-13 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-13 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-03-13 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-03-13 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-13 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.10.2006 okres 03.02.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
2data złożenia 03.10.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-19 do dziś
3data złożenia 05.06.2008 okres OD 01.01.2007 R DO 31.12.2007 R2008-06-19 do dziś
4data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
5data złożenia 26.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
6data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
7data złożenia 10.10.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-10-21 do dziś
8data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
9data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
10data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-07-09 do dziś
11data złożenia 21.11.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-12-04 do dziś
12data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
13data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
14data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-09-10 do dziś
15data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
16data złożenia 30.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
17data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
18data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
19data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
20data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
21data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
22data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
23data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
24data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
25data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
26data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
27data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
28data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
29data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
30data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-19 do dziś
2OD 01.01.2007 R DO 31.12.2007 R2008-06-19 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
501.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-07-09 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-12-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
23OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
24OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
25OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
26OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.02.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-19 do dziś
3OD 01.01.2007 R DO 31.12.2007 R2008-06-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2010 -31.12.2010 R.2011-10-21 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-07-09 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-12-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-09-10 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
16OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
17OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
18OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
19OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
20OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
21OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
22OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
23OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
24OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
25OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
26OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
27OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
28OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
29OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
30OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.2010 R.2011-10-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-09-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów