SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA „ROLNIK” W JELENIEJ GÓRZE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000227345
Numer REGON: 001009316
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/403054/22/227]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001009316 NIP 61100035052011-08-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA „ROLNIK” W JELENIEJ GÓRZE2005-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 4582005-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2005-01-27 do dziś
2. Adresulica SOBIESZOWSKA nr domu 36 kod pocztowy 58-560 poczta JELENIA GÓRA 2005-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPORZĄDZONY W DNIU 06.09.1982 ROKU, OSTATNIO ZMIENIONY UCHWAŁĄ Z DNIA 02.10.2004 ROKU. ZMIENIONO § 1 -98 POPRZEZ NADANIE IM NOWEGO BRZMIENIA. DOTYCHCZASOWE § 54 -65 POZOSTAWIONO BEZ ZMIAN, NADANO IM NOWE KOLEJNE NUMERY ODPOWIEDNIO OD § 99 DO 110, PRZY CZYM UŻYTE W TYCH ARTYKUŁACH WYRAZY „WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU” ZASTĄPIONO WYRAZAMI „SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU”. 15.01.2005 R. -ZMIENIONO: § 18 UST. 2, § 23 UST. 4 I 6, § 27 UST. 2, § 32 UST. 1 I 6, § 45 UST. 3 I 4, § 50 UST. 4, § 51 UST. 1 PKT 4, § 51 UST. 3, § 63 UST. 2, § 77 UST. 1 PKT 8 I 9, § 91, § 97 UST. 1, § 106 UST. 3; DODANO: UST. 6 DO 9 PO § 108 UST. 5; SKREŚLONO: UST. 2 W § 45, § 56 DO § 59, § 109.2005-01-27 do dziś
215.12.2007 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2008-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2005-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNECIO2021-06-23 do dziś
2. ImionaDAMIAN2021-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-23 do dziś
21. NazwiskoGĘCA2020-12-03 do dziś
2. ImionaDAWID2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-03 do dziś
31. NazwiskoNOWAK2020-12-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-12-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-03 do dziś
41. NazwiskoŁEPKOWSKI2005-01-27 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2005-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-01-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-27 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES2005-01-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-27 do dziś
61. NazwiskoPOCZTA2005-01-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2005-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-01-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2020-12-03 do dziś
2. ImionaMAREK FRANCISZEK2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWASZKIEWICZ2020-12-03 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOMEL2020-12-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOCIANOWICZ2020-12-03 do dziś
2. ImionaDAMIAN2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOGIEL2020-12-03 do dziś
2. ImionaJOLANTA2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-01-27 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-05 do dziś
2data złożenia 27.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-21 do dziś
3data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
4data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
5data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
6data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
7data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
8data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
9data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
10data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-05 do dziś
14data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
16data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
17data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-12-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-12-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów