SPRAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000227270
Numer REGON: 015901036
Numer NIP: 5272458715
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2021-09-10
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/43346/21/239]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0159010362005-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPRAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SKIERNIEWICKA nr domu 16/20 kod pocztowy 01-230 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATY KEMPIŃSKIEJ W WARSZAWIE DNIA 29 GRUDNIA 2004 ROKU (REP. A 16/2004).2005-02-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY W DNIU 29.06.2005 W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE NOTARIUSZ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK REP. A 1376/2005 UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20.09.2005 NOTARIUSZ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A 2349/2005: ZMIANA §9.2005-11-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2007. REP. A NR 4134/2007 NOTARIUSZ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY ULICY ŻURAWIEJ 6/2. ZMIANIE ULEGŁY: -§ 1, § 2 DODANO: -§ 7 UST. 1 DODANO PODPUNKTY: O), P)2007-12-07 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.04.2007 R., REP. A NR 5250/2007, NOTARIUSZ BOŻENA KOĆMA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. ZWIERZYNIECKIEJ NR14/4 ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI.2007-12-21 do dziś
5DN. 27.03.2009 R., KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, EWA HELENA SERAFIN, ARTUR ROBERT RUSEK, WARSZAWA, REP. A 3046/2009 -§ 7, § 8, § 9 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZOSTAŁY ZMIENIONE2009-05-06 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.10.2010 R., REP. A NR 10364/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ MAŁGORZATĘ KEMPIŃSKĄ-RUSEK, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, MAJĄCĄ SIEDZIBĘ SWOJEJ KANCELARII W WARSZAWIE PRZY UL. ŻURAWIEJ 6/12 LOK.427 W UMOWIE SPÓŁKI ZOSTAŁY DOKONANE NASTĘPUJĄCE ZMIANY: 1) W § 9 DODANO UST. 2, 2) § 12 UST. 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, 3) § 14 ZOSTAŁ WYKREŚLONY W CAŁOŚCI ORAZ ZMIENIŁA SIĘ ODPOWIEDNIO NUMERACJA KOLEJNYCH § §, 4) DAWNY § 22 OBECNY § 21 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, 5) DAWNY § 23 -OBECNY § 22 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, 6) DAWNY § 24 OBECNY § 23 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, 7) DAWNY § 25 OBECNY § 24 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, 8) DAWNY § 26 -OBECNY § 25 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, 9) DAWNY § 28 OBECNY § 27 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, 10) DAWNY § 30 OBECNY § 29 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE.2010-11-29 do dziś
712.07.2011 R., REP. A NR 4781/2011, NOTARIUSZ EWA SERAFIN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -UL. ŻURAWIA 6/12 LOK.427, DODANO PKT S W § 7 UST. 1.2011-09-05 do dziś
818.09.2019 R., REP.A NR 6555/2019, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §20, §22, §27 UST.5, §29.2019-10-07 do dziś
916.10.2020 R., REP. A NR 9813/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 9 UST. 1 PKT 1, DODANO: UST. 3 W § 14.2020-11-02 do dziś
1024.05.2021 R., REP. A NR 4133/2021, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI I ZASTĄPIONO JĄ NOWĄ TREŚCIĄ W BRZMIENIU, KTÓRE STANOWI JEDNOCZEŚNIE NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCP DEVELOPER S.A R.L.2021-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.314.666 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 657.333.000 ZŁOTYCH2021-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego657333000,00 ZŁ2009-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport136657000,00 PLN2005-11-15 do dziś
2337333000,00 ZŁ2009-05-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁKANOWICZ2021-06-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2021-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOLBRIER2021-06-29 do dziś
2. ImionaJOANNA ANNA2021-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZEWSKI2020-02-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2020-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPITAN2014-10-13 do dziś
2. ImionaDAMIAN WŁADYSŁAW2014-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERKOWSKA KOSYRZ2014-10-13 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2014-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaIGNACIUK2005-11-15 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2005-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRYCH2021-06-29 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TOMASZ2021-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-29 do dziś
21. NazwiskoDĘBOWSKI2021-06-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2021-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-29 do dziś
31. NazwiskoPOKORNÁ2021-06-29 do dziś
2. ImionaMAGDA2021-06-29 do dziś
41. NazwiskoKOLEILAT2021-06-29 do dziś
2. ImionaOMAR2021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-05-06 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-05-06 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-05-06 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-05-06 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-05-06 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-05-06 do dziś
743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2009-05-06 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-05-06 do dziś
971 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-05-06 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2006 okres ZA OKRES OD 29.12.2004 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
2data złożenia 20.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-09 do dziś
3data złożenia 15.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-23 do dziś
4data złożenia 10.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
5data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
6data złożenia 12.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-19 do dziś
7data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
8data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-03-29 do dziś
9data złożenia 01.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
10data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
11data złożenia 21.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
12data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
13data złożenia 06.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
14data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
15data złożenia 15.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
16data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-05-09 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-04-23 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-19 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-03-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA OKRES OD 29.12.2004 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-09 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-03-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA OKRES OD 29.12.2004 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-09 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-19 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-03-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2007-05-07 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I BUDIMEX MALBORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NASTĘPUJE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI BUDIMEX MALBORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ROZWIĄZANIE SPÓŁKI BUDIMEX MALBORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĘPUJE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO BOWIEM SPÓŁKA BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADA WSZYSTKIE UDZIAŁY W SPÓŁCE BUDIMEX MALBORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZGODNIE Z ART. 516 § 1 W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 6 POŁĄCZENIE NASTĘPUJE BEZ PODJĘCIA UCHWAŁY O POŁĄCZENIU PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUDIMEX MALBORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA DNIA 20.02.2007 R. I ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK, ZA NUMEREM REP. A NR 2124/2007.2007-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2007-09-25 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE SP. Z O.O. I BUDIMEX NAD WILGĄ SP. Z O.O.; BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI IWESTYCJE SP. Z O.O. I BUDIMEX OLBRACHTA SP. Z O.O.; BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI IWESTYCJE SP. Z O.O. I LAND-PRO SP. Z O.O. NASTĘPUJE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI BUDIMEX NAD WILGĄ SP. Z O.O., BUDIMEX OLBRACHTA SP. Z O.O. I LAND-PRO SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) NA SPÓŁKĘ BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ROZWIĄZANIE SPÓŁEK: BUDIMEX NAD WILGĄ SP. Z O.O., BUDIMEX OLBRACHTA SP. Z O.O. I LAND-PRO SP. Z O.O. POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĘPUJE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO BOWIEM SPÓŁKA BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE POSIADA WSZYSTKIE UDZIAŁY W SPÓŁKACH: BUDIMEX NAD WILGĄ SP ZO.O., BUDIMEX OLBRACHTA SP. Z O.O. I LAND-PRO SP. Z O.O. ZGODNIE Z ART. 516 § 1 W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 6 POŁĄCZENIE NASTĘPUJE BEZ PODJĘCIA UCHWAŁY O POŁĄCZENIU PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE SP. Z O.O. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK: BUDIMEX NAD WILGĄ SP Z O.O., BUDIMEX OLBRACHTA SP. Z O.O. I LAND-PRO SP. Z O.O., PODJĘTA ZOSTAŁA 07.08.2007 I ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ MAJĘ MATIAKOWSKĄ.2007-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2015-05-27 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NADOLNIK SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 K.S.H. TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NADOLNIK SP. Z O. O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z O. O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). PONIEWAŻ DO POŁĄCZENIA MA ZASTOSOWANIE PROCEDURA UPROSZCZONA NIE DOŁĄCZONO UCHWAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU (UCHWAŁA TAKA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA). NIE DOŁĄCZONO RÓWNIEŻ ZMIAN AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO (STATUTU) SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, GDYŻ NIE MA ŻADNYCH ZMIAN W TYM ZAKRESIE. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NADOLNIK SP. Z O. O. O POŁĄCZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NADOLNIK SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIUL 5.05.2015 R., ORAZ ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE MAJĘ MATIAKOWSKĄ, ZA REPERTORIUM A 4387/2015.2015-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
4
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-04-15 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POZNAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POZNAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 22.03.2016 R., ORAZ ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE MAJĘ MATIAKOWSKĄ, ZA REPERTORIUM A 2506/2016.2016-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
5
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-05-26 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI SPV-PIM 1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 492 §1 PKT. 1 K.S.H. TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI SPV-PIM 1 SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). PONIEWAŻ DO POŁĄCZENIA MA ZASTOSOWANIE PROCEDURA UPROSZCZONA NIE DOŁĄCZONO UCHWAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU (UCHWAŁA TAKA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA). NIE DOŁĄCZONO RÓWNIEŻ ZMIAN AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO (UMOWY) SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, GDYŻ NIE MA ŻADNYCH ZMIAN W TYM ZAKRESIE. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SPV-PIM 1 SP. Z O.O. W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI SPV-PIM 1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 04.05.2020 R., ORAZ ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE ANNĘ SZCZEPAŃSKĄ, ZA REPERTORIUM A 2491/2020; ELEKTRONICZNY WYPIS AKTU NOTARIALNEGO ZAREJESTROWANY ZOSTAŁ POD NUMEREM REP N. - RW62-00001-97470.2020-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów