GSK COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000226852
Numer REGON: 140034737
Numer NIP: 5262833229
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu67Data dokonania wpisu2022-09-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/43714/22/881]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140034737 NIP 52628332292008-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSK COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO nr domu 53 kod pocztowy 02-697 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.01.2005 ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ KOLASA ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARKA KOLASY KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU REP. A. NR 1/20052005-01-21 do dziś
230.06.2005. REP. A NR 10512/2005 NOTARIUSZ PAWEŁ KOLASA KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO: § 6 UST. 1 I 2 ORAZ § 7, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2005-08-23 do dziś
323.04.2009 R., REP. A NR 5876/2010, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA ART. 52010-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSK PSC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3897047682022-01-20 do dziś
4. Numer KRS0000916841 2022-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały79.076 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.538.000 ZŁOTYCH2022-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-01-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego39538000,00 PLN2005-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport139488000,00 PLN2005-08-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁACZNIE, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALEWSKA2019-06-13 do dziś
2. ImionaMARTA ANNA2019-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPIŃSKI2012-04-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2012-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMKIEWICZ2016-04-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZBIGNIEW2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOTA2018-07-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HALINA2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHODKOWSKI2018-08-31 do dziś
2. ImionaARTUR2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKOCHAŃSKA2016-04-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2016-04-15 do dziś
21. NazwiskoCHWESIUK2021-07-16 do dziś
2. ImionaIWONA2021-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2021-07-16 do dziś
31. NazwiskoLIS2022-04-27 do dziś
2. ImionaANETA MARIA2022-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2022-04-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-09-30 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-09-30 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-09-30 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-30 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-30 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-30 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2006 okres 03.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
2data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
3data złożenia 30.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
4data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
5data złożenia 15.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
6data złożenia 02.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
7data złożenia 25.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
8data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
9data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
11data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12data złożenia 24.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
16data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17data złożenia 30.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta103.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów