ARTE TRIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000226834
Numer REGON: 634639530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-08-24
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/15328/20/517]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTE TRIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2020-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. JERZEGO WASZYNGTONA nr domu 1 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA 2020-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.12.2004 R., NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY -KANCELARIA NOTARIALNA S. C. P. KOWANDY A. ADAMSKI W POZNANIU, REP. A NR 13995/2004; 17.01.2005 R., NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA S. C. P. KOWANDY, A. ADAMSKI W POZNANIU, REP. A NR 361/2005, SKREŚLONO: PAR. 9 UST. 7 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2005-01-25 do dziś
220.05.2020 R., REP. A NR 2085/2020, NOTARIUSZ GRZEGORZ PODCZASIAK, POZNAŃ, ZMIANA § 32020-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3653548672020-08-24 do dziś
4. Numer KRS0000636073 2020-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 PLN2005-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2005-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBSKI2020-08-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW BRONISŁAW2020-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-01-25 do dziś
252 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2005-01-25 do dziś
352 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2005-01-25 do dziś
452 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-01-25 do dziś
552 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2005-01-25 do dziś
674 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2005-01-25 do dziś
774 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-01-25 do dziś
892 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052017-02-28 do dziś
2data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-02-28 do dziś
3data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-02-28 do dziś
4data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-02-28 do dziś
5data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-02-28 do dziś
6data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-02-28 do dziś
7data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-28 do dziś
8data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-28 do dziś
9data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-28 do dziś
10data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-28 do dziś
11data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
12data złożenia 16.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
13data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-21 do dziś
14data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-21 do dziś
15data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052017-02-28 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-02-28 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-02-28 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-02-28 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-02-28 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-02-28 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-28 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052017-02-28 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-02-28 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-02-28 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-02-28 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-02-28 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-02-28 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-28 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów