PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000226340
Numer REGON: 015832855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-07-20
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/23281/22/406]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015832855 NIP 95121214382014-09-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŁOPUSZAŃSKA nr domu 36 kod pocztowy 02-220 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107-10-2004 R. JOANNA FURMAN, ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA NOTARIUSZ ALICJI HUZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 5854/20042005-01-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 MARCA 2007 ROKU, REPERTORIUM A NR 708/2007, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA MACIEJKO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 14; ZMIENIONO BRZMIENIE § 1 (WSTĘP), § 1 PKT 2, 7, 9 PPKT 4 I 5, 11, 12, 16, 17, 19, 23; SKREŚLONO W § 1 PKT 27, 28, 29 ORAZ SKREŚLONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2007-04-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 LUTEGO 2008 ROKU, REP. A NR 369/2008, NOTARIUSZ PIOTR MACIEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. PUŁAWSKA 14; ZMIENIONO BRZMIENIE PKT 9 UMOWY SPÓŁKI.2008-03-25 do dziś
420.10.2009 R., REP. A NR 16001/2009, JANUSZ RUDNICKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/77 LOKAL 33, WARSZAWA, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2009-11-24 do dziś
53.09.2014 R., REP. A NR 1952/2014, NOTARIUSZ MAREK RUDZIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONE: § 7; § 9 UST. 4; § 9 UST. 5; § 11; § 13; § 14; § 15; § 17; § 21 DODANO: UST. 6 W § 92014-09-19 do dziś
624.08.2017 R., REP. A NR 2655/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BOROWSKA W WARSZAWIE, DODANO PREAMBUŁĘ ZMIANA: § 7, § 9, § 10, § 11, § 13, § 14, § 15, § 17, § 18, § 19, § 20, § 27, § 30 ORAZ § 31, TEKST JEDNOLITY2017-10-11 do dziś
709.05.2022 R.; REP A 6688/2022 SPORZĄDZONY PRZEZ KATARZYNĘ GRABAREK BOROWSKĄ NOTARIUSZ W SOCHACZEWIE. ZMIANA § 21.2022-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCZYK2008-03-25 do dziś
2. ImionaMACIEJ ZYGMUNT2008-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.752 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 137.600,00 ZŁOTYCH2017-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2008-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2022-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRASZCZAK2017-10-11 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2017-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCZYK2007-04-16 do dziś
2. ImionaMACIEJ ZYGMUNT2007-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
14. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYMI USTANOWIONYMI W SPÓŁCE PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA).2022-07-20 do dziś
21. NazwiskoOLCZYK2019-10-01 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2019-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-01 do dziś
31. NazwiskoKALIŃSKI2022-07-20 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2022-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYMI USTANOWIONYMI W SPÓŁCE PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA).2022-07-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-09-19 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-09-19 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-09-19 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-19 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-19 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-09-19 do dziś
746 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2015-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-04-07 do dziś
210 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2017-10-11 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 07.10.2004 -31.12.2004 data złożenia 16.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 07.10.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 07.10.2004 -31.12.20042005-12-08 do dziś
2data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
3data złożenia 04.04.2007 okres 01.01.2006 ROKU -31.12.2006 ROKU2007-04-16 do dziś
4data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
5data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-13 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
8data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
9data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
10data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
11data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
12data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
14data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-24 do dziś
15data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
18data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
201.01.2006 ROKU -31.12.2006 ROKU2007-04-16 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-13 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
201.01.2006 ROKU -31.12.2006 ROKU2007-04-16 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-13 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów