„TAPPO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000225955
Numer REGON: 273821320
Numer NIP: 6312179087
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2024-05-23
Sygnatura akt[RDF/605621/24/203]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP2738213202005-01-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAPPO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 148592005-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2022-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ nr domu 24 nr lokalu 203B kod pocztowy 71-410 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2022-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.10.1997 R. -NOTARIUSZ WOJCIECH WALENTA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 11743/97 26.05.2004 R. -NOTARIUSZ DARIUSZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 6054/2004 -ZMIANY: PAR. 1; PAR. 4; PAR. 5; PAR. 6; PAR. 9; PAR. 10; PAR. 16 UMOWY 23.12.2004 R. -NOTARIUSZ DARIUSZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 15495/2004 -ZMIANA PAR. 4 UMOWY2005-01-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.08.2021 R., REPERTORIUM A NUMER 1629/2021, NOTARIUSZ JOANNA KRAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO: §4, §9, §112021-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOKANSKA2021-07-22 do dziś
2. ImionaOLGA2021-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00 ZŁ2021-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2021-07-22 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ2021-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLIINYK2021-07-22 do dziś
2. ImionaYEHOR2021-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00 ZŁ2021-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego28500,00 PLN2005-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLIINYK2021-07-22 do dziś
2. ImionaYEHOR2021-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOKANSKA2021-07-22 do dziś
2. ImionaOLGA2021-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2021-11-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-11-04 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-11-04 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2021-11-04 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-11-04 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-11-04 do dziś
681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2021-11-04 do dziś
782 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2021-11-04 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-11-04 do dziś
943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2021-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
2data złożenia 04.07.2007 okres 1STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-27 do dziś
3data złożenia 19.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-24 do dziś
4data złożenia 09.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-22 do dziś
5data złożenia 02.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-22 do dziś
6data złożenia 22.08.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-31 do dziś
7data złożenia 29.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-13 do dziś
8data złożenia 27.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-22 do dziś
9data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
10data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
11data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
12data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
13data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
16data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17data złożenia 22.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-22 do dziś
18data złożenia 23.05.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-27 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-24 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-22 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-22 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-31 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-13 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-05-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-27 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-24 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-22 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-22 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-31 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-13 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-02-072023-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów