„TAMIR” - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000225952
Numer REGON: 890205900
Numer NIP: 8810007498
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2024-02-22
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/18754/23/502]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP8902059002005-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAMIR” -PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VI WYDZIAŁ GOPODARCZY W WAŁBRZYCHU nr w rejestrze 12982005-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina BYSTRZYCA KŁODZKA miejscowość BYSTRZYCA KŁODZKA2005-01-10 do dziś
2. Adresulica KŁODZKA nr domu 10 kod pocztowy 57-500 poczta BYSTRZYCA KŁODZKA 2005-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 LIPCA 1993 R. -NOTARIUSZ TADEUSZ KUCHARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU, REPERTORIUM A NR 1358/1993; 30 WRZEŚNIA 2004 R. -NOTARIUSZ URSZULA MAKARSKA-ŚWIATŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU, REPERTORIUM A NUMER 11798/2004 -ZMIENIONO § 5, § 10, § 11, § 12, § 20, § 25 UMOWY SPÓŁKI.2005-01-10 do dziś
26 KWIETNIA 2011 R., REPERTORIUM A NUMER 1214/2011, NOTARIUSZ MAŁGORZATA MATUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18/3. ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI § 5, § 15, § 18, § 20 I § 24;2011-04-26 do dziś
322.10.2020 R., REP. A NR 5553/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA MATUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ, ZMIANA §5.2021-01-05 do dziś
412.06.2023R. - AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 3091/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA MATUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ - ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2024-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYWULEC2005-01-10 do dziś
2. ImionaEUGENIA2005-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYWULEC2006-08-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2006-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały451 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.200,00 ZŁ (DZIEWIEĆDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2023-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-08-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYWULEC2023-11-14 do dziś
2. ImionaADRIANA2006-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały435 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 87.000,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2023-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego217200,00 PLN2005-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2011-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYWULEC2023-11-14 do dziś
2. ImionaADRIANA2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYWULEC2011-04-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ GUSTAW2011-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2011-04-26 do dziś
PREZES ZARZĄDU2023-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYWULEC2005-01-10 do dziś
2. ImionaEUGENIA2005-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZCZEPAŃSKA2023-11-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-14 do dziś
21. NazwiskoKRYWULEC2011-04-26 do dziś
2. ImionaJOANNA MARTA2011-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-26 do dziś
31. NazwiskoSZCZYGIEŁ2005-01-10 do dziś
2. ImionaRENATA2005-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-04-26 do dziś
217 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2021-01-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy117 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2021-01-05 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-01-05 do dziś
382 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2024-02-22 do dziś
446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2024-02-22 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2024-02-22 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2024-02-22 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2024-02-22 do dziś
846 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2024-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
2data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
3data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
4data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
6data złożenia 10.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
7data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
8data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
9data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-12 do dziś
10data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
11data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
12data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
13data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
19data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
20data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
21data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
22data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-30 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-12-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-17 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-29 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-30 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-12-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów