SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA POLMED

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000225796
Numer REGON: 001308148
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[RDF/420508/22/480]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013081482005-01-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA POLMED2005-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA -FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 6542005-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2005-01-28 do dziś
2. Adresulica OTWARTA nr domu 7 nr lokalu 13 kod pocztowy 50-212 poczta WROCŁAW 2005-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.03.2004 R. UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI 10.10.2004 R. ZMIENIONO ROZDZIAŁ VI STATUTU ZMIENIONO PAR. 83 PKT 1 PODPUNKT B2005-01-28 do dziś
210.12.2009 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2012-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2005-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKISAŁA2009-11-13 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2009-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-11-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-13 do dziś
21. NazwiskoDRILL PODOLSKA2005-01-28 do dziś
2. ImionaBEATA RÓŻA2005-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-01-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-28 do dziś
31. NazwiskoWUTTKE2005-01-28 do dziś
2. ImionaWITOLD JAN2005-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-01-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-28 do dziś
41. NazwiskoĆWIECZKOWSKA2005-01-28 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2005-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-01-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTCHÓRZEWSKA2012-06-01 do dziś
2. ImionaRENATA2012-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPRAWSKI2009-11-13 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2009-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIECIŃSKA2009-11-13 do dziś
2. ImionaJOLANTA2009-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEMSKA2005-01-28 do dziś
2. ImionaAGATA MARIA2005-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.02.2009 okres ROK 20052009-03-02 do dziś
2data złożenia 04.02.2009 okres ROK 20062009-03-02 do dziś
3data złożenia 21.03.2012 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2012-06-01 do dziś
4data złożenia 21.03.2012 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-06-01 do dziś
5data złożenia 21.03.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-01 do dziś
6data złożenia 21.03.2012 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2012-06-01 do dziś
7data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
8data złożenia 23.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-04 do dziś
9data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
10data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11data złożenia 20.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
12data złożenia 16.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
13data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
15data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-13 do dziś
17data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052009-03-02 do dziś
2ROK 20062009-03-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2012-06-01 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-06-01 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-01 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2012-06-01 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-13 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2012-06-01 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-06-01 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-01 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2012-06-01 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-13 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów