ARTINOVA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000225702
Numer REGON: 634639820
Numer NIP: 7772812055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-01-26
Sygnatura akt[RDF/275544/21/978]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTINOVA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ2005-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość SWARZĘDZ ulica OS. EDWARDA RACZYŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 35 kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2016-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115 GRUDNIA 2004 ROKU, NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY ULICY ŚWIĘTY MARCIN 19/3, NUMER REPERTORIUM A. 11379/2004.2005-01-12 do dziś
221.03.2005, A 900/2005, NOTARIUSZ ZBIGNIEW CZESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SWARZĘDZU, PLAC NIEZŁOMNYCH 14. ZMIANA PARAGRAFU 6 PUNKT 2. PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2005-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTINOVA AKTIEBOLAG2005-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2005-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2005-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHELLERSTRÖM2019-02-26 do dziś
2. ImionaKLAS2005-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDROGI2005-01-12 do dziś
2. ImionaEDYTA BARBARA2005-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryROZŁĄCZNA2005-01-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2005-01-12 do dziś
221 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2005-01-12 do dziś
321 22 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2005-01-12 do dziś
421 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-01-12 do dziś
522 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-01-12 do dziś
651 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2005-01-12 do dziś
751 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-01-12 do dziś
874 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-05-09 do dziś
993 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-05-09 do dziś
1051 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2005-05-09 do dziś
1174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-05-09 do dziś
1274 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-05-09 do dziś
1374 40 Z REKLAMA2005-05-09 do dziś
1474 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2005-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2006 okres 2005 ROK2006-10-19 do dziś
2data złożenia 04.12.2007 okres 2006 ROK2007-12-20 do dziś
3data złożenia 14.07.2009 okres ZA ROK 20072009-08-24 do dziś
4data złożenia 04.05.2012 okres 2010 R2012-06-05 do dziś
5data złożenia 04.05.2012 okres 2008 R.2012-06-05 do dziś
6data złożenia 04.05.2012 okres 2009 R.2012-06-05 do dziś
7data złożenia 28.09.2012 okres 2011 R.2012-10-05 do dziś
8data złożenia 01.10.2013 okres ZA ROK 20122013-11-05 do dziś
9data złożenia 06.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
10data złożenia 21.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-08 do dziś
11data złożenia 14.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
12data złożenia 04.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-26 do dziś
13data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-07 do dziś
14data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
15data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
16data złożenia 26.01.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-10-19 do dziś
22006 ROK2007-12-20 do dziś
3ZA ROK 20072009-08-24 do dziś
42010 R2012-06-05 do dziś
52008 R2012-06-05 do dziś
62009 R.2012-06-05 do dziś
72011 R.2012-10-05 do dziś
8ZA ROK 20122013-11-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-10-19 do dziś
22006 ROK2007-12-20 do dziś
3ZA ROK 20072009-08-24 do dziś
42010 R2012-06-05 do dziś
52008 R2012-06-05 do dziś
62009 R.2012-06-05 do dziś
72011 R.2012-10-05 do dziś
8ZA ROK 20122013-11-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów