„ENERGIA 3000” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000225357
Numer REGON: 140431272
Numer NIP: 7712715383
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/350854/21/817]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP1404312722006-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENERGIA 3000” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2018-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 6 nr lokalu 32 kod pocztowy 15-063 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2018-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„ENERGIA 3000” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WE FRANKACH2013-12-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KROŚNIEWICE miejscowość FRANKI2013-12-11 do dziś
3. Adresmiejscowość FRANKI ulica SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH kod pocztowy 99-340 poczta KROŚNIEWICE kraj POLSKA 2013-12-11 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113 GRUDNIA 2004 ROKU, REP. A NR 2110/2004 PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA KAWCZYŃSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W MILANÓWKU PRZY UL. DĘBOWEJ 42004-12-30 do dziś
2-31 STYCZNIA 2006 R. REPERTORIUM A NR 612/06 -NOTARIUSZ: PIOTR KUCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM ZMIANA PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI: PAR. 3; PAR. 9 PKT 1; PAR. 11; PAR. 21 USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2006-03-20 do dziś
320.10.2008 R. REPERTORIUM A NR 8934/2008 NOTARIUSZ EWA ŚWIEBODA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI-ZMIENIONO § §: 8, 9, 11 UMOWY2009-02-26 do dziś
424.06.2010 R., REP. A NR 4859/2010, NOTARIUSZ EWA ŚWIEBODA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI -ZMIANA § 72010-07-13 do dziś
505.09.2018R.,REP.A NR 4794/2018, NOTARIUSZ M. WIĘCH ,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA § 3.2018-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaATOS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-18 do dziś
4. Numer KRS0000432494 2012-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.160.000 ZŁOTYCH2012-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1160000,00 ZŁ2009-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, GDY ZARZĄD JEST TRZYOSOBOWY-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2004-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĘK2006-03-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2006-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2006-03-20 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2006-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-07-13 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-13 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-07-13 do dziś
438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-07-13 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-07-13 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-07-13 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-07-13 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-07-13 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-07-13 do dziś
1035 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2018-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.02.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-03-01 do dziś
2data złożenia 24.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
3data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 R -31.12.2008 R2009-10-08 do dziś
4data złożenia 13.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
5data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
6data złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
7data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
8data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
9data złożenia 17.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
10data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
11data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
12data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
14data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-03-01 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
301.01.2008 R -31.12.2008 R2009-10-08 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
601.01.2011-31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
701.01.2012-31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-03-01 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
301.01.2008 R -31.12.2008 R2009-10-08 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
601.01.2011-31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
701.01.2012-31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów