SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KŁOS” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000225014
Numer REGON: 531024475
Numer NIP: 7541024659
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512914/23/624]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 531024475 NIP 75410246592007-06-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KŁOS” W LIKWIDACJI2020-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 12082005-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina NIEMODLIN miejscowość GRACZE2005-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GRACZE ulica UL. SPORTOWA nr domu 20 kod pocztowy 49-156 poczta GRACZE kraj POLSKA 2018-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.08.1995 R.2005-01-10 do dziś
206.02.2015R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU 31.03.2015R. - ZMIANA § 1, § 3, § 4, § 7, § 9, § 10, § 21, § 26, § 29, § 35, § 402015-05-05 do dziś
327.06.2016R., ZMIENIONO §§: 3,4,6,19,23,25,31,34,37,41,432016-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-09-28 do dziś
268 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-05-05 do dziś
393 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2015-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 06.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-06 do dziś
2data złożenia 05.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-24 do dziś
3data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-29 do dziś
4data złożenia 08.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-24 do dziś
5data złożenia 22.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-03 do dziś
6data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
7data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-19 do dziś
8data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-15 do dziś
9data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012- 31.12.20122013-08-01 do dziś
10data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
11data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
12data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
13data złożenia 29.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
14data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
17data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
18data złożenia 09.11.2022 okres OD 01.01.2020 DO 30.09.20202022-11-09 do dziś
19data złożenia 09.11.2022 okres OD 01.10.2020 DO 31.12.20202022-11-09 do dziś
20data złożenia 09.11.2022 okres OD 30.09.2020 DO 01.10.20202022-11-09 do dziś
21data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-24 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-19 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-15 do dziś
801.01.2012- 31.12.20122013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-05-24 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-10-15 do dziś
701.01.2012- 31.12.20122013-08-01 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZARZĄDU NR 5/2018 W PRZEDMIOCIE ZGŁOSZENIA WNIOSKU O WPISANIE OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI I ZAREJESTROWANIE LIKWIDATORÓW, 01.10.20182020-08-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówOŚWIADCZENIA WOLI ZA LIKWIDOWANĄ SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA DWÓCH LIKWIDATORÓW LUB JEDEN LIKWIDATOR I OSOBA PRZEZ LIKWIDATORÓW DO TEGO UPOWAŻNIONA2020-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKA2020-08-13 do dziś
2. ImionaJADWIGA2020-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKA2020-08-13 do dziś
2. ImionaANETA KATARZYNA2020-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURAN2020-08-13 do dziś
2. ImionaJAN BOGDAN2020-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów