„FINQUEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000224896
Numer REGON: 015866191
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2018-07-09
Sygnatura akt[RDF/345040/18/902]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015866191 NIP 95121243942014-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FINQUEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 81 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14.11.2004 R. PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ PASZKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM PRZY UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA nr 2, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, REPERTORIUM A 7859/2004 2. PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ PASZKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM PRZY UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA nr 2, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, REP. A NR 8939/2004, ZMIANA §6 UMOWY (WYKREŚLENIE PKT 83)2004-12-30 do dziś
222.12.2010 R., REP. A 5535/2010, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 18 ZMIENIONO: § 2, § 6, § 7 USTĘP 4, § 9, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18 DODANO: § 6A, § 8A SKREŚLONO: § 10, § 11 04.02.2011 R., REP. A 698/2011, ZASTĘPCA NOTARIUSZA HUBERT PERYCZ, W KANCELARII NOTARIALNEJ JADWIGA ZACHARZEWSKA, ANNA NIŻYŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 18 W WARSZAWIE, 00-052 WARSZAWA. ZMIENIONO § 62011-03-08 do dziś
317.01.2013 R., REP. A NR 701/2013 NOTARIUSZ MACIEJ MARCHLEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI. PARAGRAFY ZMIENIONE: § 4, § 6, § 7 UST. 1 I UST. 2 PARAGRAFY USUNIĘTE: § 6A, § 9, § 15 PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2013-09-09 do dziś
430-01-2014, REP. A NR 331/2014, NOTARIUSZ MACIEJ MARCHLEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY ULICY STAROWIEJSKIEJ 26. ZM.: PAR. 4, PAR. 7 UST. 2 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2014-03-25 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JADWIGA2014-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000,00 ZŁ2015-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKA2014-09-18 do dziś
2. ImionaLESZEK2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6000,00 ZŁ2014-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMAN2014-09-18 do dziś
2. ImionaJAN JERZY2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁ2014-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ADARA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5324679092015-10-28 do dziś
4. Numer KRS0000219616 2015-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ2015-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2006-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2014-03-25 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JADWIGA2014-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKOWALSKI2014-03-25 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2014-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-03-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-03-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-10-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy124 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH2015-10-28 do dziś
246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2015-10-28 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-28 do dziś
446 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2015-10-28 do dziś
546 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2015-10-28 do dziś
646 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-10-28 do dziś
746 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2015-10-28 do dziś
846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-10-28 do dziś
946 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.02.2011 okres 01.01.2006 -31.12.20062011-03-08 do dziś
2data złożenia 09.02.2011 okres 01.01.2007 -31.12.20072011-03-08 do dziś
3data złożenia 09.02.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-03-08 do dziś
4data złożenia 09.02.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-03-08 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
6data złożenia 03.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-25 do dziś
7data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
8data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
9data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
10data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062011-03-08 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072011-03-08 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082011-03-08 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-03-08 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062011-03-08 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072011-03-08 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082011-03-08 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-03-08 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów