„ARTMAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000224684
Numer REGON: 430983372
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2021-02-01
Sygnatura akt[RDF/276018/21/210]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP4309833722004-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTMAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE nr w rejestrze 42962004-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2016-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. FRYDERYKA CHOPINA nr domu 41 nr lokalu 2 kod pocztowy 20-023 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2016-04-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTMAN@POCZTA.ONET.EU2012-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.07.1998 R., NOTARIUSZ JADWIGA PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 2936/98 16.12.2004 R., NOTARIUSZ BRYGIDA NIZIO, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 6262/2004 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2004-12-22 do dziś
213.06.2005 R., NOTARIUSZ JADWIGA PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 4325/05 -DODANO W §5 PKT 112005-06-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 MAJA 2011 R. SPORZADZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, UL. SPOKOJNA 8A PRZED NOTARIUSZEM ANTONINĄ RENATĄ BEDNARĄ, REP. A.NR 4349/2011 -ZMIENIONO § 5 UST. 1; ZMIENIONO ZAPIS W § 7 UST. 1; DODANO W § 18 UST. 2; ZMIENIONO § 20 UMOWY SPÓŁKI. SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2011-09-29 do dziś
429.04.2013 R. NOTARIUSZ ANTONINA RENATA BEDNARA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY SPOKOJNEJ 8A, 20-074 LUBLIN, REP. A NR 2923/2013 - ZMIENIONO § 18 UST. 1, § 20.2013-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTNIK2009-01-08 do dziś
2. ImionaMARCIN2009-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 12500,00 ZŁ2009-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAJEWSKA2012-09-14 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2012-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 12.500 ZŁ2012-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTNIK2009-01-08 do dziś
2. ImionaMARCIN2009-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-09-29 do dziś
249 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-09-29 do dziś
317 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2011-09-29 do dziś
446 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2011-09-29 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-09-29 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-09-29 do dziś
747 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-09-29 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-09-29 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-09-29 do dziś
1047 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2016-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 11.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-05-05 do dziś
2data złożenia 24.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
3data złożenia 29.05.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-30 do dziś
4data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
5data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
6data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-23 do dziś
7data złożenia 27.05.2011 okres OD 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
8data złożenia 24.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
9data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-10 do dziś
10data złożenia 15.09.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-15 do dziś
11data złożenia 15.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-15 do dziś
12data złożenia 15.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-15 do dziś
13data złożenia 15.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-15 do dziś
14data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-25 do dziś
15data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-25 do dziś
16data złożenia 01.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-30 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-23 do dziś
6OD 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-30 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-23 do dziś
6OD 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów