SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO „USŁUGA DOM”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000224628
Numer REGON: 170210553
Numer NIP: 5781001852
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/405900/22/487]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-01-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP1702105532005-01-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO „USŁUGA DOM”2005-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 7502005-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. ELBLĄG gmina M. ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2005-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ELBLĄG ulica NITSCHMANA nr domu 24-26-28 nr lokalu L kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2006-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 26.03.1994 R. UCHWAŁĄ NR 4 Z DNIA 25.11.2003 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU. UCHWAŁĄ NR 4 Z DNIA 27.10.2004 R ZMIENIONO: § 15 UST. 1, § 23, § 27 UST. 3, § 34, § 41 UST. 2, § 55, § 56 UST. 3, § 59, § 60, § 63 UST. 1, § 68, § 78 UST. 1, § 79 UST. 1, § 83 UST. 1 I UST. 4, § 89 UST. 1, § 91 PKT 16, § 96 UST. 2, § 102 UST. 1, § 105 UST. 2, ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW 110-113 NA 111-114. DODANO: W § 65 UST. 3, § 110 STATUTU.2005-01-11 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 9/2006 Z DNIA 16.05.2006 R. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ZMIENIONO: § 11, § 12 UST. 1 PKT 8, 8A, 8B, 8C, UST. 4, 5, 6, § 14 UST. 8, 9, § 18 UST. 1, § 20, § 32 PKT 3A, PKT 4, § 34 UST. 2, § 34 A, § 37 UST. 2, § 39 A, § 45 UST. 1, § 46 UST. 1, § 54 UST. 2A, UST. 3A, UST. 9, § 56 UST. 3, § 59, § 60 UST. 2, UST. 3, § 61 UST. 2, § 63, § 66, § 67 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 68 UST. 3, § 78 UST. 6, UST. 7, UST. 8, § 83 UST. 1, UST. 4, § 84, § 85 UST. 3, § 89 UST. 1, § 91 UST. 2 PKT 30, § 105 UST. 2, § 108A STATUTU SPÓŁDZIELNI.2006-11-23 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 4 Z DNIA 28.11.2007 R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU; UCHWAŁĄ NR 8 Z DNIA 26.06.2008 R. ZMIENIONO § 10 UST. 1, § 28 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 74, § 79 UST. 1, UST. 3, DODANO UST. 4, UST. 5, UST. 6, ZMIENIONO § 80, § 130 STATUTU2008-09-16 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 9/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 28.06.2010 R. ZMIENIONO § 101 UST. 2 STATUTU.2011-08-29 do dziś
5UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 1 Z DNIA 28.06.2016R. ZMIENIONO: §98, §99 PKT 14, §100 UST. 1, §101, §106 UST. 6, §107, §108 UST. 1, §116 UST.1 STATUTU. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 2 Z DNIA 28.06.2016R. ZMIENIONO: §110, §111, §112 UST. 1, §113, §115, §118 DODANO: W §116 UST. 5 STATUTU. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 3 Z DNIA 28.06.2016R. ZMIENIONO: §1, §2 UST. 1, §2 UST. 2, §3, §4 UST. 3 PKT 1, §4 UST. 3 PKT 2, §5 PKT 2, §9 UST. 2, §9 UST. 4, §10 UST. 1, §11, §12 UST. 1, §13 PKT 4, §13 PKT 6, §13 PKT 11, §15 UST. 3, §15 UST. 4, §18 UST. 2 PKT 1, §18 UST. 2 PKT 4, §18 UST. 2 PKT 8, §19 UST. 2, §20, §21, §22, §23, §27 UST. 3, §37, §40 UST. 1, §46 UST. 2, §49, §54, §64, §71 UST. 4, §71 UST. 5, §73 UST. 1, §74, §85, §119 UST. 3, §119 UST. 5, §120 UST. 2 PKT 6, §120 UST. 2 PKT 14, §122 UST. 1, §129, §134, §135, §136, §137, DODANO: W §87 UST. 4, W §90 UST. 3, W §121 UST. 3, §138, SKREŚLONO: W §19 UST. 3, ZMIENIONO NUMERACJĘ Z §19 UST. 4 NA §19 UST. 3 STATUTU.2017-01-27 do dziś
6UCHWAŁĄ Z DNIA 21-25.05.2018R. ZMIENIONO §4, §9, §10, §11, §13, §16 OTRZ. NR 15 I NOWE BRZM., §17 OTRZ. NR 16 I NOWE BRZ., PRZENUMEROWANO §§ OD 21 DO 32, §33 OTRZ.NR 29 I NOWE BRZ., §34 OTRZ.NR 30,§35 OTRZ.NR 31,§36 OTRZ. NR 32 I NOWE BRZ., PRZENUMEROWANO §§ OD 37 DO 41, §42 OTRZ.NR 38 I NOWE BRZM.,§43 OTRZ. NR 39 I NOWE BRZ., §44 OTRZ.NR 40, §45 OTRZ.NR 41 I NOWE BRZM., §46 OTRZ.NR 42 I NOWE BRZM., §47 OTRZ.NR 43 I NOWE BRZM., §48 OTRZ.NR 44 I NOWE BRZ., §49 OTRZ.NR 45, §50 OTRZ.NR 46 I NOWE BRZM., §51 OTRZ.NR 47 I NOWE BRZM., §52 OTRZ.NR 48 I NOWE BRZM., PRZENUMEROWANO §§ OD 53 DO 97, §98 OTRZ.NR 94 I NOWE BRZM, §99 OTRZ.NR 95,PRZENUMEROWANO §§ OD 100 DO 128, §129 OTRZ.NR 125 I NOWE BRZ., PRZENUMEROWANO §§ OD 130 DO 138, WYKREŚLONO § 15, § 18, § 19, § 202018-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK.)2005-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGORZELAŃCZYK2022-07-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WALDEMAR2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU2022-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-11 do dziś
21. NazwiskoMAKUTONOWICZ2017-07-24 do dziś
2. ImionaROMAN2017-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU2017-07-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-24 do dziś
31. NazwiskoROSOCHA2005-01-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2005-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-01-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-11 do dziś
41. NazwiskoLEKAREWICZ2005-01-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MIROSŁAWA2005-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-01-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-11 do dziś
51. NazwiskoKUREK2005-01-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2005-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-01-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORZELAŃCZYK2017-07-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WALDEMAR2017-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODZIUK2017-07-24 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2017-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICKIEWICZ2014-09-12 do dziś
2. ImionaROMUALD2014-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERADZKI2017-07-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MIECZYSŁAW2017-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEŁZA2017-07-24 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA STANISŁAWA2017-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoLEWICKI2022-07-11 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JERZY2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-11 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI.2022-07-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2017-01-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-27 do dziś
241 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-27 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-27 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-27 do dziś
593 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2017-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2003 data złożenia 04.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 20032005-01-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 17.10.20052005-10-20 do dziś
3data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
4data złożenia 12.12.2007 okres 2006 R.2008-04-28 do dziś
5data złożenia 28.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
6data złożenia 13.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-21 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 2009 R.2010-07-22 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-29 do dziś
9data złożenia 06.07.2012 okres 2011 R.2012-07-25 do dziś
10data złożenia 29.05.2013 okres 2012 R.2013-06-10 do dziś
11data złożenia 01.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
12data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
13data złożenia 26.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
14data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
15data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
16data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
17data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
18data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
19data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-10-20 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
32006 R.2008-04-28 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
52008 ROK2009-07-21 do dziś
62009 R.2010-07-22 do dziś
72010 ROK2011-08-29 do dziś
82011 R.2012-07-25 do dziś
92012 R.2013-06-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
22008 ROK2009-07-21 do dziś
32009 R.2010-07-22 do dziś
42010 ROK2011-08-29 do dziś
52011 R.2012-07-25 do dziś
62012 R.2013-06-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów