L&Q TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000224418
Numer REGON: 140112064
Numer NIP: 5252330550
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/543886/23/119]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140112064 NIP 52523305502009-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&Q TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość JABŁONOWO2023-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość JABŁONOWO ulica UL. MIĘDZYNARODOWA nr domu 9 nr lokalu BIURO 7 kod pocztowy 05-552 poczta JABŁONOWO kraj POLSKA 2023-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.12.2004 R., NOTARIUSZ MAREK MACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2420/2004.2005-01-14 do dziś
204.06.2009 R. REPERTORIUM A NR 945/2009. NOTARIUSZ MAREK MACHOWSKI. KANCELARIA NOTARIALNA MARKA MACHOWSKIEGO W WARSZAWIE. ZMIANA UST. 6 W ART 2, UST. 3 W ART 3, ZDANIA 2 W UST. 5 W ART 52009-07-01 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DN. 17.12.2018R., REP. A NR 6555/2018, NOTARIUSZ IWONA JANAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAZACH, ZMIANA ART.3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2019-01-21 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DN. 13.10.2022R., REP. A NR 6605/2022, NOTARIUSZ MAJA LEWANDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JABŁONOWIE, ZMIANA ART.1.2. AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2023-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN2009-07-01 do dziś
2. ImionaVIET LONG2009-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 285.000,00 ZŁ.2019-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2019-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVU2005-01-14 do dziś
2. ImionaTHI THUY2005-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoNGUYEN2005-01-14 do dziś
2. ImionaVIET LONG2005-01-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT SAMOISTNY2005-01-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-07-01 do dziś
247 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-01 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-01 do dziś
447 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-01 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-07-01 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-07-01 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-07-01 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-07-01 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-07-01 do dziś
1046 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2019-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2006 okres 20052006-07-04 do dziś
2data złożenia 18.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
3data złożenia okres 01.01.2007 -31. 12. 20072008-07-07 do dziś
4data złożenia 05.06.2009 okres 2008 R2009-07-01 do dziś
5data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
6data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
7data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
8data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-08 do dziś
9data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
11data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
12data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
17data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
18data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-07-04 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
301. 01. 2007 -31. 12. 20072008-07-07 do dziś
42008 R2009-07-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052006-07-04 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
42008 R2009-07-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów