AQUALINE MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000224351
Numer REGON: 140008473
Numer NIP: 5252333809
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2024-03-19
Sygnatura akt[RDF/586346/24/862]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP1400084732006-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUALINE MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat MALBORSKI gmina MALBORK miejscowość MALBORK2014-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość MALBORK ulica RAKOWIEC nr domu 11 kod pocztowy 82-200 poczta MALBORK kraj POLSKA 2014-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.09.2004 R., NOTARIUSZ MAREK MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. POLNA 22 LOK.13 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 7659/2004.2004-12-17 do dziś
214.02.2006, REPERTORIUM A NR 317/2006, TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SIENNA 72/5 ZMIANA § 32006-03-22 do dziś
3DATA SPORZĄDZENIA AKTU - 08.11.2013 REPERTORIUM 8494/2013 KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA FAL-NOTARIUSZ, UL. KRZYWOUSTEGO 35, 80-360 GDAŃSK AKT NOTARIALNY SPORZĄDZIŁ ASESOR NOTARIALNY KAMIL RODZIEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZ IZABELI FAL ZMIENIONO § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2014-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUALINE MARINE LIMITED2004-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2004-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCORKER2018-06-20 do dziś
2. ImionaJONATHAN2018-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2019-07-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-07-29 do dziś
230 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2019-07-29 do dziś
333 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2019-07-29 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-07-29 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-07-29 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2006 okres 17.12.2004 -31.12.20052006-07-21 do dziś
2data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-11 do dziś
3data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-08 do dziś
4data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
5data złożenia 11.05.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-05-23 do dziś
6data złożenia 03.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2014-01-29 do dziś
7data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-06-30 do dziś
8data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-30 do dziś
9data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
16data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
17data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
18data złożenia 14.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
19data złożenia 19.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.12.2004 -31.12.20052006-07-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-11 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102012-05-23 do dziś
601.01.2012 - 31.12.2012 R.2014-01-29 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-06-30 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.12.2004 -31.12.20052006-07-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-11 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-08 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102012-05-23 do dziś
501.01.2012 - 31.12.2012 R.2014-01-29 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-06-30 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
1201.01.2008 -31.12.20082009-12-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów