ARTEFACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000224244
Numer REGON: 015853188
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/337383/21/749]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEFACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-12-17 do dziś
2. Adresulica JAWOROWA nr domu 15 kod pocztowy 02-798 poczta WARSZAWA 2004-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.11.2004 R., NOTARIUSZ ZENON MARMAJ ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANUSZ MARMAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CHMIELNA NR 9, REP. A NR 10947/20042004-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARMIŃSKI2004-12-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BOGDAN2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały238 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 119.000 ZŁOTYCH2009-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANDOSZ2004-12-17 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2004-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 PLN2004-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1117000,00 PLN2004-12-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE2004-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARMIŃSKI2004-12-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BOGDAN2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2004-12-17 do dziś
251 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2004-12-17 do dziś
351 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-12-17 do dziś
451 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2004-12-17 do dziś
551 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2004-12-17 do dziś
651 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2004-12-17 do dziś
751 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2004-12-17 do dziś
851 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2004-12-17 do dziś
951 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-12-17 do dziś
1052 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2004-12-17 do dziś
1172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-12-17 do dziś
1232 30 A PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-12-17 do dziś
1372 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2004-12-17 do dziś
1472 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2004-12-17 do dziś
1572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-12-17 do dziś
1672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-12-17 do dziś
1772 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-12-17 do dziś
1872 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2004-12-17 do dziś
1973 10 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII2004-12-17 do dziś
2073 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2004-12-17 do dziś
2122 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2004-12-17 do dziś
2222 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2004-12-17 do dziś
2332 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2004-12-17 do dziś
2422 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2004-12-17 do dziś
2522 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-12-17 do dziś
2622 25 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POMOCNICZA2004-12-17 do dziś
2722 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-12-17 do dziś
2833 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-12-17 do dziś
2933 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2004-12-17 do dziś
3033 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2004-12-17 do dziś
3133 40 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2004-12-17 do dziś
3245 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2004-12-17 do dziś
3345 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2004-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.12.2006 okres 20052006-12-21 do dziś
2data złożenia 31.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-20 do dziś
3data złożenia 06.08.2008 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072008-10-22 do dziś
4data złożenia 27.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-25 do dziś
5data złożenia 30.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
6data złożenia 03.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
7data złożenia 02.01.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-10 do dziś
8data złożenia 10.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-04 do dziś
9data złożenia 28.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
10data złożenia 08.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-11 do dziś
11data złożenia 20.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
12data złożenia 05.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
13data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-09-20 do dziś
201.01.2007 DO 31.12.20072008-10-22 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-25 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-01-10 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-12-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-09-20 do dziś
201.01.2007 DO 31.12.20072008-10-22 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-25 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-01-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów