FIRMA HANDLOWA „TWÓJ DOM I OGRÓD” A.M.G.J. MALISZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000224209
Numer REGON: 850506885
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/426003/22/156]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „TWÓJ DOM I OGRÓD” A.M.G.J. MALISZ SPÓŁKA JAWNA2004-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat DĄBROWSKI gmina SZCZUCIN miejscowość SZCZUCIN2005-01-20 do dziś
2. Adresulica ŚW.MARKA nr domu 10 kod pocztowy 33-230 poczta SZCZUCIN 2004-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110 GRUDNIA 2004 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2004-12-17 do dziś
2DNIA 04.12.2009 R. -ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2009-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-12-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA „TWÓJ DOM I OGRÓD” ANNA, GRAŻYNA, MICHALINA, JACEK MALISZ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 10 GRUDNIA 2004 R.2004-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „TWÓJ DOM I OGRÓD” ANNA, GRAŻYNA, MICHALINA, JACEK MALISZ SPÓŁKA CYWILNA2004-12-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-12-17 do dziś
3. Numer w rejestrze1168, 1169/01; 1293, 1292/032004-12-17 do dziś
5. Numer REGON8505068852004-12-17 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALISZ ŚLĘCZKOWSKA2004-12-17 do dziś
2. ImionaANNA2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALISZ2004-12-17 do dziś
2. ImionaMICHALINA2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-12-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALISZ2004-12-17 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-12-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALISZ2004-12-17 do dziś
2. ImionaJACEK2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-12-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2004-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALISZ ŚLĘCZKOWSKA2004-12-17 do dziś
2. ImionaANNA2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALISZ2004-12-17 do dziś
2. ImionaMICHALINA2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALISZ2004-12-17 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALISZ2004-12-17 do dziś
2. ImionaJACEK2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2009-12-23 do dziś
201 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2009-12-23 do dziś
301 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2009-12-23 do dziś
401 21 Z UPRAWA WINOGRON2009-12-23 do dziś
501 22 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH2009-12-23 do dziś
601 23 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH2009-12-23 do dziś
701 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2009-12-23 do dziś
801 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2009-12-23 do dziś
901 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2009-12-23 do dziś
1001 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2009-12-23 do dziś
1101 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2009-12-23 do dziś
1201 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2009-12-23 do dziś
1302 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2009-12-23 do dziś
1402 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2009-12-23 do dziś
1502 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2009-12-23 do dziś
1602 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2009-12-23 do dziś
1746 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2009-12-23 do dziś
1846 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2009-12-23 do dziś
1946 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-12-23 do dziś
2046 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2009-12-23 do dziś
2146 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2009-12-23 do dziś
2246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2009-12-23 do dziś
2346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-12-23 do dziś
2447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-12-23 do dziś
2547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-23 do dziś
2647 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-23 do dziś
2747 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-23 do dziś
2847 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-23 do dziś
2947 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-23 do dziś
3047 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-23 do dziś
3147 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-23 do dziś
3247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-23 do dziś
3347 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-23 do dziś
3456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-12-23 do dziś
3556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-12-23 do dziś
3656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-12-23 do dziś
3756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-12-23 do dziś
3856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-12-23 do dziś
3964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-12-23 do dziś
4064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-23 do dziś
4168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-23 do dziś
4279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-12-23 do dziś
4382 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2009-12-23 do dziś
4485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2009-12-23 do dziś
4585 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2009-12-23 do dziś
4688 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2009-12-23 do dziś
4793 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2009-12-23 do dziś
4893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2005-31.12.2005 ROK2009-07-24 do dziś
2data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2006-31.12.2006 ROK2009-07-24 do dziś
3data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2007-31.12.2007 ROK2009-07-24 do dziś
4data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 ROK2009-07-24 do dziś
5data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-21 do dziś
6data złożenia 28.10.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-12-16 do dziś
7data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
8data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
9data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-26 do dziś
10data złożenia 26.01.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-16 do dziś
11data złożenia 26.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-16 do dziś
12data złożenia 02.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
13data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14data złożenia 18.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.2005 ROK2009-07-24 do dziś
201.01.2006-31.12.2006 ROK2009-07-24 do dziś
301.01.2007-31.12.2007 ROK2009-07-24 do dziś
401.01.2008-31.12.2008 ROK2009-07-24 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-12-16 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-18 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-27 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-27 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów