BONUS AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000223804
Numer REGON: 052254941
Numer NIP: 5422904815
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-07-14
Sygnatura akt[RDF/316190/21/405]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2004-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica ELIZY ORZESZKOWEJ nr domu 32 kod pocztowy 15-084 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2007-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBONUS AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU2018-12-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2018-12-11 do dziś
3. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. SWOBODNA nr domu 43 nr lokalu 10 kod pocztowy 15-756 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2018-12-11 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.10.2004 R. W KN DARIUSZA ZDANOWICZA W BIAŁYMSTOKU, REP. A 5104/2004 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-13 do dziś
222.06.2010 W KN IGORA POPOWA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 6985/10, ZMIENIONO § 9, § 15, § 21, § 24, § 25; DODANO W § 22 UST. 1 PKT 23, 24.2010-08-16 do dziś
318.06.2012 R. W KN IGORA POPOWA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 3024/12 ZMIENIONO § 92012-07-13 do dziś
429.06.2018 R. W KN IGORA POPOWA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1657/18 W § 9 DODANO PKT 17, PKT 18, PKT 192018-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2011-04-06 do dziś
2. ImionaJAKUB2011-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały175 (STO SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2011-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKA2018-12-11 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2018-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały325 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.500 (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2018-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2011-04-06 do dziś
2. ImionaJAKUB2011-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZINOWICZ2006-07-26 do dziś
2. ImionaIRENA2006-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINSKO2006-03-02 do dziś
2. ImionaDANUTA2006-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-08-16 do dziś
264 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-08-16 do dziś
366 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-08-16 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-16 do dziś
562 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-07-13 do dziś
695 11 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-07-13 do dziś
766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2018-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-12-11 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2018-12-11 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2006 okres 22.10.2004 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
2data złożenia 16.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-25 do dziś
3data złożenia 25.04.2008 okres 2007 ROK2008-05-08 do dziś
4data złożenia 11.09.2009 okres 2008 ROK2009-09-25 do dziś
5data złożenia 31.03.2011 okres 2010 ROK2011-04-06 do dziś
6data złożenia 29.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-16 do dziś
7data złożenia 21.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-13 do dziś
8data złożenia 01.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-12 do dziś
9data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
12data złożenia 30.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
13data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
19data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.10.2004 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
22006 ROK2007-07-25 do dziś
32007 ROK2008-05-08 do dziś
42008 ROK2009-09-25 do dziś
52010 ROK2011-04-06 do dziś
62009 ROK2010-08-16 do dziś
72011 ROK2012-07-13 do dziś
82012 ROK2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.10.2004 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
22006 ROK2007-07-25 do dziś
32007 ROK2008-05-08 do dziś
42008 ROK2009-09-25 do dziś
52010 ROK2011-04-06 do dziś
62009 ROK2010-08-16 do dziś
72011 ROK2012-07-13 do dziś
82012 ROK2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów