INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE SPORTOWE „START” WEJHEROWO

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000223792
Numer REGON: 193008658
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2009-04-16
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/4480/9/283]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Tbd
1. Tbdinna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego2004-12-27 do dziś
2. Tbd1930086582004-12-27 do dziś
3. TbdINTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE SPORTOWE „START” WEJHEROWO2004-12-27 do dziś
4. Tbdnazwa sądu prowadzącego rejestr STAROSTA POWIATU WEJHEROWSKIEGO nr w rejestrze 512004-12-27 do dziś
6. TbdTAK2004-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Tbd
1. Tbdkraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina WEJHEROWO miejscowość WEJHEROWO2004-12-27 do dziś
2. Tbdulica GDAŃSKA nr domu 30 kod pocztowy 84-200 poczta WEJHEROWO2004-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Tbd115 CZERWCA 2004 R.2004-12-27 do dziś
212.01.2006 R. ROZDZIAŁ 4 PARAGRAF 15, PARAGRAF 16 PKT 12006-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. TbdNIEOZNACZONY2004-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. TbdSTAROSTA WEJHEROWSKI2004-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
Brak wpisów
Rubryka 9 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 10 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 11 - Tbd
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. TbdZARZĄD2004-12-27 do dziś
2. TbdDO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW, OBOWIĄZKÓW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.2004-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
11. TbdBIAŁAS2007-10-29 do dziś
2. TbdANDRZEJ2007-10-29 do dziś
3. Tbd***********2007-10-29 do dziś
5. TbdWICEPREZES ZARZĄDU2007-10-29 do dziś
21. TbdBUŁAKOWSKI2006-02-17 do dziś
2. TbdANDRZEJ2006-02-17 do dziś
3. Tbd***********2006-02-17 do dziś
5. TbdCZŁONEK ZARZĄDU2006-02-17 do dziś
31. TbdRUCHALSKI2004-12-27 do dziś
2. TbdKRZYSZTOF2004-12-27 do dziś
3. Tbd***********2004-12-27 do dziś
5. TbdPREZES ZARZĄDU2006-02-17 do dziś
41. TbdLENDA2004-12-27 do dziś
2. TbdLESZEK JERZY2004-12-27 do dziś
3. Tbd***********2004-12-27 do dziś
5. TbdSEKRETARZ ZARZĄDU2004-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. TbdKOMISJA REWIZYJNA2004-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
11. TbdODYNIECKI2004-12-27 do dziś
2. TbdMIROSŁAW WACŁAW2004-12-27 do dziś
3. Tbd***********2004-12-27 do dziś
21. TbdŚLEDZIŃSKI2004-12-27 do dziś
2. TbdADAM2004-12-27 do dziś
3. Tbd***********2004-12-27 do dziś
31. TbdZĘBKO2004-12-27 do dziś
2. TbdJAN WACŁAW2004-12-27 do dziś
3. Tbd***********2004-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Tbd1data złożenia 30.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-20 do dziś
2data złożenia 20.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
3data złożenia 19.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-07 do dziś
4data złożenia 20.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-16 do dziś
4. Tbd101.01.2005 -31.12.2005, 30.05.20062006-06-20 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI2007-08-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R. -SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI2009-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Odpłatna działalność statutowa
1. Tbd192 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2004-12-27 do dziś
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Tbd
Brak wpisów