EWJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000223425
Numer REGON: 015862135
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-05-07
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/14629/21/153]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015862135 NIP 95219555162008-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-12-08 do dziś
2. Adresulica BRATA ALBERTA nr domu 59C kod pocztowy 05-075 poczta WARSZAWA 2004-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.11.2004 R., ROBERT DOR NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR ANDRZEJ MICOREK S.C., REP A NR 8120/2004 03.12.2004 R., SŁAWOMIR OGONEK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 2541/2004 ZM.§42004-12-08 do dziś
213 MAJA 2008 ROKU REP. A NR 1943/2008 NOTARIUSZ IWONA OKOŁOTOWICZ W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, AL. SOLIDARNOŚCI 75 LOK. 36 ZMIANA: § 4 I § 8 UST. 4 -TEKST JEDNOLITY2008-05-21 do dziś
328.10.2008 R., NOTARIUSZ IWONA OKOŁOTOWICZ W WARSZAWIE, REP. A NR 4637/2008, ZMIANA BRZMIENIA § 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2008-11-04 do dziś
414.05.2020R. REP. A NR 1555/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA DĄBROWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY ALEI NIEPODLEGŁOŚCI NUMER 245 LOKAL 103, 02-009 WARSZAWA W§ 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI DODANO PUNKTY: 18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27; W § 15 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI DODANO USTĘPY 3, 4, 5 I 6;2020-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIENIAK2004-12-08 do dziś
2. ImionaJAN2004-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24500 ZŁ2020-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIENIAK2005-01-14 do dziś
2. ImionaEWA ALINA2005-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 5.000 ZŁ2005-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIENIAK FRANCOIS2020-12-18 do dziś
2. ImionaSYLWIA WIKTORIA2020-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20500 ZŁ2020-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIENIAK2004-12-08 do dziś
2. ImionaJAN2004-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoJEWTUCH2013-02-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ MAREK2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-02-21 do dziś
21. NazwiskoJAGIENIAK2021-05-07 do dziś
2. ImionaEWA ALINA2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-05-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2020-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2020-11-03 do dziś
208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2020-11-03 do dziś
308 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2020-11-03 do dziś
408 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-03 do dziś
546 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2020-11-03 do dziś
646 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2020-11-03 do dziś
746 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-11-03 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-11-03 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2006 okres 15.11.2004 -31.12.20052006-05-17 do dziś
2data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-28 do dziś
3data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-18 do dziś
4data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-22 do dziś
5data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
6data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
7data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-19 do dziś
8data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
9data złożenia 04.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
10data złożenia 04.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
11data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
12data złożenia 05.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
13data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
14data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15data złożenia 01.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta115.11.2004 -31.12.20052006-05-17 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.11.2004 -31.12.20052006-05-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-18 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.11.2004 -31.12.20052006-05-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-18 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów