„BUDO-COMPLEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000223256
Numer REGON: 812680087
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-12-09
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/23977/19/218]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 812680087 NIP 85129033992008-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDO-COMPLEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2004-12-14 do dziś
2. Adresulica POZNAŃSKA nr domu 1 A kod pocztowy 71-785 poczta SZCZECIN 2004-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.03.2004 R. NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2535/2004. 16.09.2004 R. NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA W PONANIU, REP. A NR 7950/2004ZMIENIONO §2, §3 I §8 UMOWY SPÓŁKI.2004-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BRUK POLSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4115228782004-12-14 do dziś
4. Numer KRS0000157328 2004-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„POLSKA HURTOWNIA BUDOWLANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6345675522004-12-14 do dziś
4. Numer KRS0000202999 2004-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2004-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2004-12-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (§14 PKT 6 UMOWY SPÓŁKI).2004-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 61 Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH2004-12-14 do dziś
237 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2004-12-14 do dziś
337 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2004-12-14 do dziś
445 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-12-14 do dziś
545 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2004-12-14 do dziś
645 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-12-14 do dziś
745 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2004-12-14 do dziś
845 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2004-12-14 do dziś
945 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2004-12-14 do dziś
1045 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2004-12-14 do dziś
1145 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-12-14 do dziś
1226 62 Z PRODUKCJA GIPSOWYCH WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA2004-12-14 do dziś
1345 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2004-12-14 do dziś
1445 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-12-14 do dziś
1545 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2004-12-14 do dziś
1645 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2004-12-14 do dziś
1745 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2004-12-14 do dziś
1845 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2004-12-14 do dziś
1945 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2004-12-14 do dziś
2045 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2004-12-14 do dziś
2145 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-12-14 do dziś
2245 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-12-14 do dziś
2326 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2004-12-14 do dziś
2445 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2004-12-14 do dziś
2545 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2004-12-14 do dziś
2645 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2004-12-14 do dziś
2745 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2004-12-14 do dziś
2845 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2004-12-14 do dziś
2945 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2004-12-14 do dziś
3045 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2004-12-14 do dziś
3145 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2004-12-14 do dziś
3245 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-12-14 do dziś
3345 41 Z TYNKOWANIE2004-12-14 do dziś
3426 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ I SUCHEGO BETONU2004-12-14 do dziś
3545 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2004-12-14 do dziś
3645 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2004-12-14 do dziś
3745 43 B SZTUKATORSTWO2004-12-14 do dziś
3845 44 A MALOWANIE2004-12-14 do dziś
3945 44 B SZKLENIE2004-12-14 do dziś
4045 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-12-14 do dziś
4151 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2004-12-14 do dziś
4251 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-12-14 do dziś
4351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2004-12-14 do dziś
4451 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2004-12-14 do dziś
4526 65 Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWOCEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH2004-12-14 do dziś
4651 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2004-12-14 do dziś
4751 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2004-12-14 do dziś
4851 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-12-14 do dziś
4951 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2004-12-14 do dziś
5051 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-12-14 do dziś
5152 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-12-14 do dziś
5265 21 Z LEASING FINANSOWY2004-12-14 do dziś
5365 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2004-12-14 do dziś
5465 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-12-14 do dziś
5570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-12-14 do dziś
5626 66 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONOWYCH, CEMENTOWYCH I GIPSOWYCH2004-12-14 do dziś
5770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-12-14 do dziś
5870 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2004-12-14 do dziś
5970 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-12-14 do dziś
6071 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-12-14 do dziś
6174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-12-14 do dziś
6274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-12-14 do dziś
6374 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2004-12-14 do dziś
6474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-12-14 do dziś
6574 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2004-12-14 do dziś
6690 01 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2004-12-14 do dziś
6726 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKOŃCZANIE KAMIENIA OZDOBNEGO I KAMIENI DLA BUDOWNICTWA2004-12-14 do dziś
6890 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI2004-12-14 do dziś
6990 03 Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA2004-12-14 do dziś
7092 52 B OCHRONA ZABYTKÓW2004-12-14 do dziś
7126 81 Z PRODUKCJA TECHNICZNYCH WYROBÓW ŚCIERNYCH2004-12-14 do dziś
7226 82 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.02.2008 okres 17 MARCA 2004 DO 31 GRUDNIA 20042008-03-05 do dziś
2data złożenia 20.02.2008 okres 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052008-03-05 do dziś
3data złożenia 20.02.2008 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-03-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117 MARCA 2004 DO 31 GRUDNIA 20042008-03-05 do dziś
21 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052008-03-05 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-03-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117 MARCA 2004 DO 31 GRUDNIA 20042008-03-05 do dziś
21 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052008-03-05 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów