INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000223239
Numer REGON: 000786093
Numer NIP: 5250008904
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[RDF/422163/22/206]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiINSTYTUT BADAWCZY2012-11-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 52500089042012-11-22 do dziś
3. NazwaINSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY2015-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR JEDN. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 1212004-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-12-06 do dziś
2. Adresulica TRYLOGII nr domu 2/16 kod pocztowy 01-982 poczta WARSZAWA 2004-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.03.1986 R. 27.10.2003 R. -ZMIANA § 12 PKT 42004-12-06 do dziś
229.03.2011 R. - NOWE BRZMIENIE STATUTU2012-11-22 do dziś
330.01.2015 R., ZMIANA § 8 PKT 13, § 92015-09-14 do dziś
416.07.2015 R., ZMIANA § 18 UST. 22015-11-04 do dziś
523.03.2016R, UCHWAŁA NR 20/2016 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ZMIANA: § 1, § 4 UST. 2, § 4 UST. 3 (DODANO), § 4 UST. 4 (DODANO), § 5, § 6, § 7, § 8, § 9 UST. 1, § 9 UST. 1 PKT 3, § 9 UST. 1 PKT 4 (DODANO)2016-07-28 do dziś
607.09.2016 R., UCHWAŁA NR 37/2016 ORAZ 12.10.2016 R. UCHWAŁA NR 46/2016 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU SPORTU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO. 27.10.2016 R., ZATWIERDZENIE ZMIANY STATUTU PRZEZ MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI (MINISTRA NADZORUJĄCEGO) ZMIANA TYTUŁU ROZDZIAŁU 3, ZMIANA TYTUŁU ROZDZIAŁU 4, ZMIANA NUMERACJI I TYTUŁÓW ROZDZIAŁÓW 5 I 6, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18 UST. 1 PKT 1, § 21 UST. 1, § 28, § 31 UST. 1 LIT. A, § 32 UST. 1 - ZMIENIONO; § 36 - UCHYLONO, § 27 ZMIENIONO NUMERACJĘ NA § 362017-01-05 do dziś
7STATUT ZMIENIONY UCHWAŁĄ RADY NAUKOWEJ Z DNIA 08.06.2017R I ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI W DNIU 20.06.2017R. ZMIANY: § 9, § 12, § 162017-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2004-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
1
1. IgnorujMINISTER SPORTU I TURYSTYKI2012-11-22 do dziś
3. Ignoruj0001779392004-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 20 Z PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2015-03-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-07-28 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-07-28 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-07-28 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-28 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2017-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 19.11.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 -31.12.2000 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.20002004-12-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 19.11.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.20012004-12-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 19.11.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022004-12-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 19.11.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-12-06 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 30.12.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 3. okres za jaki złożono dokument 20042006-01-25 do dziś
6data złożenia 04.07.2006 okres 20052006-07-14 do dziś
7data złożenia 09.10.2012 okres 20062012-11-22 do dziś
8data złożenia 09.10.2012 okres 20072012-11-22 do dziś
9data złożenia 09.10.2012 okres 20082012-11-22 do dziś
10data złożenia 09.10.2012 okres 20092012-11-22 do dziś
11data złożenia 09.10.2012 okres 20102012-11-22 do dziś
12data złożenia 09.10.2012 okres 20112012-11-22 do dziś
13data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-11 do dziś
14data złożenia 17.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
15data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
16data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
17data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
18data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
19data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
20data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
21data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
22data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta120052012-11-22 do dziś
220062012-11-22 do dziś
320072012-11-22 do dziś
420082012-11-22 do dziś
520092012-11-22 do dziś
620102012-11-22 do dziś
720112012-11-22 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052012-11-22 do dziś
220062012-11-22 do dziś
320072012-11-22 do dziś
420082012-11-22 do dziś
520092012-11-22 do dziś
620102012-11-22 do dziś
720112012-11-22 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów