ARTIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000223176
Numer REGON: 015882149
Numer NIP: 5291695072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-06-18
Sygnatura akt[RDF/500287/23/114]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015882149 NIP 52916950722010-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość CHRZANÓW DUŻY2023-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość CHRZANÓW DUŻY nr domu 1E kod pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2023-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.10.2004 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZIOROWSKA K.N. W WARSZAWIE, NR REP. A-5753/20042004-12-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.04.2014 R., REP. A NR 1713/2014, NOTARIUSZ AGATA KARNICKA-KAWCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MILANÓWKU UL. DĘBOWA 4: ZMIANA PAR. 6, PAR. 8 PKT. 1, PAR. 13 PKT. 3 UMOWY SPÓŁKI;2014-05-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.01.2023 R., REP. A NR 172/2023, NOTARIUSZ MAGDALENA SIERADZ-PODSIADŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM, UL. 11 LISTOPADA 8 LOK 3/4; ZMIANA §1 I §2 UMOWY SPÓŁKI.2023-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKUSZKO2014-05-16 do dziś
2. ImionaKAMIL KAROL2014-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000,00 ZŁ2023-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKUSZKO2014-05-16 do dziś
2. ImionaPAULINA2014-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 8.000,00 ZŁ2014-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 PLN2004-12-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKUSZKO2014-05-16 do dziś
2. ImionaKAMIL KAROL2014-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-05-16 do dziś
PREZES ZARZĄDU2016-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEMPCZYK2004-12-06 do dziś
2. ImionaROLAND ADAM2004-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOKUSZKO2023-03-16 do dziś
2. ImionaPAULINA2023-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-03-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-04-15 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-04-15 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-15 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2006 okres 06.12.2004-31.12.20052006-07-31 do dziś
2data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
3data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
4data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-22 do dziś
5data złożenia 29.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-15 do dziś
6data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
7data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
8data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
9data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
12data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13data złożenia 15.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-15 do dziś
14data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
16data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
17data złożenia 16.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
18data złożenia 18.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.12.2004-31.12.20052006-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-22 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.12.2004-31.12.20052006-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-22 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów