FIRMA HANDLOWA EWA WĄCŁAWSKA, MAREK WĄCŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000222811
Numer REGON: 356892072
Numer NIP: 6772240658
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-06-15
Sygnatura akt[RDF/499038/23/979]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-12-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA EWA WĄCŁAWSKA, MAREK WĄCŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA2004-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MICHAŁA BAŁUCKIEGO nr domu 9A kod pocztowy 30-318 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.10.2004 R. ANEKS DO UMOWY ZGŁOSZONY 8 LISTOPADA 2004 ROKU -ZMIANA PAR. 1 PKT 3 UMOWY ORAZ ZMIANA PAR. 5 UMOWY2004-12-02 do dziś
231 LIPIEC 2008 ROKU W § 5 DODANO PKT 122008-10-29 do dziś
306.04.2010 R. ZMIANA § 52010-06-15 do dziś
416.03.2022 R. ZMIANA § 22022-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-12-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA EWA, MAREK WĄCŁAWSCY W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH2004-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA EWA, MAREK WĄCŁAWSCY SPÓŁKA CYWILNA2004-12-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-12-02 do dziś
3. Numer w rejestrze60546, 605472004-12-02 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄCŁAWSKA2004-12-02 do dziś
2. ImionaEWA2004-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-12-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-12-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄCŁAWSKI2004-12-02 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2004-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-12-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-12-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-12-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO2004-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄCŁAWSKA2004-12-02 do dziś
2. ImionaEWA2004-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄCŁAWSKI2004-12-02 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2004-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
447 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-06-15 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-06-15 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-15 do dziś
948 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGRNTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-06-15 do dziś
1047 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-03-31 do dziś
2data złożenia 29.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-23 do dziś
3data złożenia 28.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
4data złożenia 22.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-07 do dziś
5data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
6data złożenia 29.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-12 do dziś
7data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-14 do dziś
8data złożenia 29.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-14 do dziś
9data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
10data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
11data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
12data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
13data złożenia 09.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
14data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
15data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
16data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
17data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
18data złożenia 15.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-03-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-12 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-14 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów