SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLON”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000222800
Numer REGON: 001071462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-09-05
Sygnatura akt[RDF/418282/22/526]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001071462 NIP 67211213002008-05-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁ- DZIELNIA MIESZKANIOWA „KLON”2004-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 3702004-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŚWIDWIŃSKI gmina RĄBINO miejscowość RĄBINO2004-12-01 do dziś
2. Adresnr domu 18 B kod pocztowy 78-331 poczta RĄBINO 2004-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.06.1983 R. 21.10.2004 R. UCHWALONO NOWY STATUT.2004-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRAWCZYK2020-08-13 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DANUTA2020-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-13 do dziś
21. NazwiskoREDLARSKI2004-12-01 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2004-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-12-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-01 do dziś
31. NazwiskoSYMION2004-12-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DOROTA2004-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-12-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-01 do dziś
41. NazwiskoSOSNOWSKI2004-12-01 do dziś
2. ImionaLESZEK2004-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-12-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYMER2016-07-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAKIEWICZ2016-07-29 do dziś
2. ImionaJADWIGA DANUTA2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK2016-07-29 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARADNIA2016-07-29 do dziś
2. ImionaHALINA JADWIGA2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABOWSKA2016-07-29 do dziś
2. ImionaBARBARA2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R. data złożenia 08.11.20042004-12-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-03 do dziś
3data złożenia 21.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
4data złożenia 21.04.2008 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-05-06 do dziś
5data złożenia 27.02.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-05 do dziś
6data złożenia 10.10.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-15 do dziś
7data złożenia 31.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
8data złożenia 11.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
9data złożenia 10.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
10data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
11data złożenia 30.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
12data złożenia 11.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
13data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
14data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
20data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
21data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
22data złożenia 05.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 26.09.20212022-09-05 do dziś
23data złożenia 05.09.2022 okres OD 27.09.2021 DO 27.09.20212022-09-05 do dziś
24data złożenia 05.09.2022 okres OD 28.09.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2004-12-01 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-05-06 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-05 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-15 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 26.09.20212022-09-05 do dziś
22OD 27.09.2021 DO 27.09.20212022-09-05 do dziś
23OD 28.09.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2004-12-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-03 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-05-06 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-05 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-15 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 26.09.20212022-09-05 do dziś
23OD 27.09.2021 DO 27.09.20212022-09-05 do dziś
24OD 28.09.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów