FIRST PROPERTY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000222739
Numer REGON: 015763960
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-02-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/9354/21/156]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015763960 NIP 52523143672007-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRST PROPERTY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC BANKOWY nr domu 2 kod pocztowy 00-095 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.06.2004 R., NOTARIUSZ JADWIGA GIERYSZEWSKA- SOBOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. RAKOWIECKA 41 LOK. 14, WARSZAWA, REP. A NR 2187/20042004-12-01 do dziś
215.06.2005, REP. A NR 3578/2005, STEFAN WIŚNIEWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KREDYTOWEJ 4 LOK.16 ZMIANA: PAR. 2, PAR. 6, PAR. 11, PAR. 27, PAR. 28 I PAR. 29 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2005-07-11 do dziś
321.07.2011 REP. A NR 9152/2011 NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŚLISKIEJ 3 LOK. 1B ZMIANA § 282011-09-20 do dziś
421.12.2011 R., REP. A NR 16119/2011, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -UL. ŚLISKA 3 LOK.1B, ZMIANA § 28 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2011-12-30 do dziś
524.05.2019R., NOTARIUSZ MONIKA FYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PAWEŁ BŁASZCZAK ROBERT BŁASZCZAK RAFAŁ GĄSIEWSKI MICHAŁ BŁASZCZAK MONIKA FYK TOMASZ TOMASZ MERTA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, REP. A NR 12303/2019 UCHYLONO TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2019-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRST PROPERTY GROUP PLC2005-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN2005-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-07-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2011-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAMES2021-02-24 do dziś
2. ImionaLAURA BERNADETTE2021-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUBREY2020-10-09 do dziś
2. ImionaJILL ALEXANDRA2020-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISZKA2007-10-23 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW MICHAŁ2007-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRYCE2006-08-30 do dziś
2. ImionaMARTIN SIMON2006-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHABIB2005-07-11 do dziś
2. ImionaBENYAMIN NAEEM2005-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-07-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-07-18 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-07-18 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-07-18 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-18 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-07-18 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-07-18 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-18 do dziś
866 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2019-07-18 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 5.11.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 5.11.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 5.11.2004 - 31.12.20042005-07-11 do dziś
2data złożenia 27.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
3data złożenia 15.10.2007 okres 01.01.2006 -31.03.20072007-10-23 do dziś
4data złożenia 02.10.2008 okres 01.04.2007 -31.03.20082008-10-24 do dziś
5data złożenia 30.09.2009 okres 01.04.2008-31.03.20092009-10-06 do dziś
6data złożenia 29.10.2010 okres 01.04.2009 -31.03.20102010-11-08 do dziś
7data złożenia 22.12.2011 okres 01.04.2010 R. -31.03.2011 R.2011-12-30 do dziś
8data złożenia 12.03.2013 okres 01.04.2011-31.03.20122013-04-11 do dziś
9data złożenia 25.07.2013 okres 01.04.2012 - 31.03.20132013-09-14 do dziś
10data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-08 do dziś
11data złożenia 14.10.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-11-10 do dziś
12data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-09-06 do dziś
13data złożenia 22.08.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-09-18 do dziś
14data złożenia 09.10.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-09 do dziś
15data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-10 do dziś
16data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
201.01.2006 -31.03.20072007-10-23 do dziś
301.04.2007 -31.03.20082008-10-24 do dziś
401.04.2008-31.03.20092009-10-06 do dziś
501.04.2009 -31.03.20102010-11-08 do dziś
601.04.2010 R. -31.03.2011 R.2011-12-30 do dziś
701.04.2011-31.03.20122013-04-11 do dziś
801.04.2012 - 31.03.20132013-09-14 do dziś
9OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-08 do dziś
10OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-09-06 do dziś
11OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-09-18 do dziś
12OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-09 do dziś
13OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-10 do dziś
14OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
201.01.2006 -31.03.20072007-10-23 do dziś
301.04.2007 -31.03.20082008-10-24 do dziś
401.04.2008-31.03.20092009-10-06 do dziś
501.04.2009 -31.03.20102010-11-08 do dziś
601.04.2010 R. -31.03.2011 R.2011-12-30 do dziś
701.04.2011-31.03.20122013-04-11 do dziś
801.04.2012 - 31.03.20132013-09-14 do dziś
9OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-08 do dziś
10OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-11-10 do dziś
11OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-09-06 do dziś
12OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-09-18 do dziś
13OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-09 do dziś
14OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-10 do dziś
15OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
201.01.2006 -31.03.20072007-10-23 do dziś
301.04.2007 -31.03.20082008-10-24 do dziś
401.04.2008-31.03.20092009-10-06 do dziś
501.04.2009 -31.03.20102010-11-08 do dziś
601.04.2010 R. -31.03.2011 R.2011-12-30 do dziś
701.04.2011-31.03.20122013-04-11 do dziś
801.04.2012 - 31.03.20132013-09-14 do dziś
9OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-08 do dziś
10OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-11-10 do dziś
11OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-09-06 do dziś
12OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-09-18 do dziś
13OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-09 do dziś
14OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-10 do dziś
15OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów