SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000222586
Numer REGON: 710405316
Numer NIP: 8221054174
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-08-25
Sygnatura akt[RDF/415896/22/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 710405316 NIP 82210541742007-06-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” W MIŃSKU MAZOWIECKIM2004-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY W SIEDLCACH nr w rejestrze ARS 16872004-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina MIŃSK MAZOWIECKI miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI2004-11-29 do dziś
2. Adresulica SOSNKOWSKIEGO nr domu 51 kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK MAZOWIECKI 2004-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT ZAŁOŻYCIELSKI-UCHWALONY 08.03.1996 R. ZMIANA STATUTU DN. 29.06.2004 R.-ZMIANA PAR. 2 UST. 1; PAR. 3 UST. 1; PAR. 4, PAR. 5; PAR. 6; PAR. 7; PAR. 8; PAR. 9; PAR. 10 UST. 12; PAR. 10 UST. 13; PAR. 11 UST. 4, UST. 5 PKT 13; PAR. 12 UST. 4 I UST. 5; PAR. 13; PAR. 14; PAR. 10 UST. 14, 15, 16; PAR. 11 UST. 14 I 15 ZMIENIONO TREŚĆ OD PAR. 15 DO PAR. 116, ZMIENIONO TREŚĆ ROZDZIAŁU II I DODANO ROZDZIAŁ A, ZMIENIONO DZIAŁ III OZNACZONO JAKO ROZDZIAŁ B, ZMIENIONO ROZDZIAŁ A OZNACZONO JAKO ROZDZIAŁ C, ZMIENIONO TREŚĆ ROZDZIAŁU B I OZNACZONO JAKO ROZDZIAŁ D, WPROWADZONO ROZDZIAŁ E2004-11-29 do dziś
228.11.2007 -ZMIANA: PAR. 3 UST. 1; PAR. 4 UST. 3; PAR. 6; W PAR. 9 DODAJE SIĘ UST. 3; PAR. 10; PAR. 12; PAR. 13 UST. 1 I 6; PAR. 17 UST. 1; W PAR. 19 DODAJE SIĘ UST. 7 I 8; PAR. 22; PAR. 23 UST. 1 I 2; W PAR. 24 SKREŚLA SIĘ UST. 1, 2, 3, I 4; PAR. 26; PAR. 27; PAR. 29; PAR. 32; PAR. 34 UST. 2; PAR. 35; PAR. 38 UST. 3; PAR. 39 UST. 5; PAR. 44 UST. 2; PAR. 45 UST. 1; PAR. 46 UST. 6; PAR. 47; PAR. 50; PAR. 51; PAR. 53 UST. 2; PAR. 54 UST. 1; W PAR. 55 DODAJE SIĘ UST. 3; PAR. 56; PAR. 57 UST. 2; PAR. 59 PKT 2; PAR. 63; PAR. 64; PAR. 65; PAR. 66; PAR. 67; PAR. 68; PAR. 69; PAR. 70; PAR. 71; PAR. 72; PAR. 73; PAR. 74; PAR. 75; PAR. 76; PAR. 77; PAR. 78; PAR. 79; PAR. 80; PAR. 81; PAR. 82; PAR. 83; PAR. 84; PAR. 85; PAR. 86; PAR. 87, PAR. 88, PAR. 89, PAR. 90; PAR. 92 UST. 2 PKT 5 I 6; PAR. 92 UST. 3; PAR. 97; PAR. 98; PAR. 99; PAR. 101; PAR. 106 UST. 1; PAR. 107; PAR. 108; PAR. 109; PAR. 110; PAR. 111; PAR. 112; PAR. 113; PAR. 114; PAR. 115; DODAJE SIĘ PAR, 117; 29.05.2008 -PAR. 10 UST. 1 PKT 15, PAR. 70 UST. 3, PAR. 81 UST. 12008-06-12 do dziś
329.06.2016R. §2 DODANO PKT.3; ZMIANA §3 UST. 1; §3 DODANO UST.3; §5 ZMIANA UST. 3.; §12 DODANO PKT.14; §13 ZMIANA UST.5; SKREŚLA SIĘ W §13 UST.6 I W §25 UST.4; ZMIANA §29; §30 UST.2; §39 UST.5; §42 UST.1; SKREŚLA SIĘ W §55 UST. 2 I 3; ZMIANA §56 UST.1; SKREŚLA SIĘ W §59 PKT.2; ZMIANA §60; §64 UST. 1 PKT2; SKREŚLA SIĘ §65; ZMIANA §66; SKREŚLA SIĘ TYTUŁ C I §67; ZMIANA §68 UST.6,7 I 8; §70 UST.3; §71 UST. 13 I 15; §73 UST.3; §75 UST.1; §79 UST. 1,6 I 17; §80; §83 UST.4; §85 UST.1 I 3; SKREŚLA SIĘ W §86 UST.1 PKT6; ZMIANA §86 UST.1 PKT18;W§86 DODANO W UST.1 PKT 25 I UST.2; ZMIANA §88 UST.1; §91 UST.1 I4; §92 UST.2 PKT 1; SKREŚLA SIĘ §93 I §99; ZMIANA §100; §103 UST. 1 PKT3; SKREŚLA SIĘ W §109 UST.3; ZMIANA §109 UST.6; §113 UST3I4; §116; §117.2017-02-01 do dziś
427.06.2018 R. ZMIANA §3 UST.1, §5 , §6 UST.1 I 2 ; SKREŚLA SIĘ W §6 UST 5; ZMIANA §7 UST.1; SKREŚLA SIĘ §8; ZMIANA §10 UST.1 PKT 11 LIT. B) I C); SKREŚLA SIĘ W §11 PKT. 3 I 8; ZMIANA §11 PKT.4, §12 UST.14; SKREŚLA SIĘ §13 I §14; ZMIANA §15 I §16 UST.1; SKREŚLA SIĘ §17, §18, §19, §21 I §22; ZMIANA §23 PKT 1), W TYTULE DZIAŁU III ROZDZIAŁU LIT. A , §24, §26, §27 I §30 UST.3; W §30 DODANO UST.4; ZMIANA W TYTULE DZIAŁU III LIT. B, §33, §34, §35 UST.1 I UST.2, §36,§37 I §38; SKREŚLA SIĘ W §39 UST.1, UST.2 I UST.3, §41; ZMIANA §43 UST.1; SKREŚLA SIĘ §44, §45 I §46; SKREŚLA SIĘ W DZIALE V TYTUŁY ROZDZIAŁÓW A,B I C; ZMIANA §47, §49 UST.1 I UST.3, §50, §52, §53 UST.1 I UST.2, §54 UST.3, TYTUŁ DZIAŁU VI LIT. A, §56 UST. 3, §63 I §64; SKREŚLA SIĘ W §68 UST.4; ZMIANA §70 UST.1, §71 PKT. 13; W §76 UST.3 1 PKT 1 DODANO PPKT. D); ZMIANA §84 UST 3, §86 UST 1 PKT. 14; W §86 DODANO PKT 26) I 27); ZMIANA §91 UST.4; SKREŚLA SIĘ W §91 UST.6; ZMIANA §92 UST.2 PKT 1; SKREŚLA SIĘ W §103 UST.1 PKT 1); ZMIANA §107 UST.1 I UST.5, §109 UST. 6 PKT 2; SKREŚLA SIĘ §112; ZMIANA §116 UST.1 I UST.2; W §116 DODANO UST.3, UST.4 I UST.5.2018-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJASTRZĘBSKA2021-03-16 do dziś
2. ImionaEWA2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-16 do dziś
21. NazwiskoGRZYBOWSKA2021-03-12 do dziś
2. ImionaANETA WERONIKA2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-03-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-12 do dziś
31. NazwiskoPNIEWSKI2011-09-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-12 do dziś
41. NazwiskoMĄDRY2007-06-12 do dziś
2. ImionaJÓZEF2007-06-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-11-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-12 do dziś
51. NazwiskoSZUBA2004-11-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2004-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-11-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-29 do dziś
61. NazwiskoMIKUSZEWSKI2004-11-29 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-11-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-29 do dziś
71. NazwiskoTKACZ2004-11-29 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2004-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-11-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUZEK2021-03-12 do dziś
2. ImionaMARIA2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2021-03-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ SŁAWOMIR2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATASEK2017-08-02 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2017-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻKOWSKI2017-08-02 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2017-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2021-03-12 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-02-01 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-02-01 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2017-02-01 do dziś
493 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-02-01 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-08-25 do dziś
2data złożenia 20.07.2006 okres ZA 2005 ROK2006-08-10 do dziś
3data złożenia 18.07.2007 okres ZA 2006 ROK2007-08-24 do dziś
4data złożenia 06.06.2008 okres ZA 2007 ROK2008-07-04 do dziś
5data złożenia 10.06.2009 okres OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2009-08-06 do dziś
6data złożenia 24.06.2010 okres OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-27 do dziś
7data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
8data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
9data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
10data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
11data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
12data złożenia 19.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
13data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
14data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
15data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
17data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-08-10 do dziś
2ZA 2006 ROK2007-08-24 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-07-04 do dziś
4OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2009-08-06 do dziś
5OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-27 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-08-25 do dziś
2ZA 2005 ROK2006-08-10 do dziś
3ZA 2006 ROK2007-08-24 do dziś
4ZA 2007 ROK2008-07-04 do dziś
5OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2009-08-06 do dziś
6OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-27 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów