EMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000222446
Numer REGON: 634638921
Numer NIP: 7811757485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[RDF/302757/21/373]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP6346389212005-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica JASIELSKA nr domu 8A kod pocztowy 60-476 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2006-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.11.2004 R., NOT. WIOLETTA MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. SZKOLNEJ 5/16, REPERTORIUM A NUMER 15201/2004.2004-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAUSE2004-12-01 do dziś
2. ImionaEWA JADWIGA2004-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.000 ZŁ2004-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERSKI2005-01-19 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIAN2004-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ2004-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 PLN2004-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2004-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERSKI2005-01-19 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIAN2004-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRAUSE2006-06-28 do dziś
2. ImionaEWA JADWIGA2006-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-06-28 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-06-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-12-01 do dziś
271 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-12-01 do dziś
371 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2004-12-01 do dziś
472 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-12-01 do dziś
572 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2004-12-01 do dziś
672 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-12-01 do dziś
772 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-12-01 do dziś
872 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-12-01 do dziś
972 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2004-12-01 do dziś
1073 10 D PRACE BADAWCZO- ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO2004-12-01 do dziś
1173 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2004-12-01 do dziś
1270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-12-01 do dziś
1373 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2004-12-01 do dziś
1474 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO- KSIĘGOWA2004-12-01 do dziś
1574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-12-01 do dziś
1674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-12-01 do dziś
1774 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-12-01 do dziś
1874 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-12-01 do dziś
1974 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-12-01 do dziś
2074 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2004-12-01 do dziś
2174 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-12-01 do dziś
2274 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2004-12-01 do dziś
2370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-12-01 do dziś
2474 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2004-12-01 do dziś
2574 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-12-01 do dziś
2670 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2004-12-01 do dziś
2770 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-12-01 do dziś
2871 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-12-01 do dziś
2971 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-12-01 do dziś
3071 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2004-12-01 do dziś
3171 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2004-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
2data złożenia 24.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
3data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
4data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
5data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-16 do dziś
6data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
7data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-01 do dziś
8data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
9data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
10data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
11data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-01 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-01 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2005-06-17 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK: EMW SP. Z O.O. JAKO PRZEJMUJĄCEJ SPÓŁKI. PRZEJMOWANE: 1) AGRIMPEX SP. Z O.O. I 2) WIRMETAL SP. Z.O.O NASTĄPIŁO W TRYBIE UPROSZCZONYM ART. 516 PAR. 6 K.S.H. BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I NA PODSTAWIE ART. 515 K.S.H., BOWIEM SPÓŁKA EMW SP. Z O.O. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH. UCHWAŁA NR 1 N.Z.W. Z DNIA 19.05.2005 ZAWARTA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ WIOLETTĘ MAJCHRZAK, REP. A. NR 5673/20052005-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
11. Nazwa lub firmaWIRMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-06-17 do dziś
3. Numer w rejestrze0000182782 2005-06-17 do dziś
5. Numer REGON6346537312005-06-17 do dziś
2
1. Określenie okolicznościAGRIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-06-17 do dziś
3. Tbd00001828382005-06-17 do dziś
5. #NA#6346537252005-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów