FIRMA HANDLOWA „CHEMIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000222286
Numer REGON: 510007208
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/508645/23/205]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP5100072082004-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „CHEMIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 10392004-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2004-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica SKŁADOWA nr domu 3 A kod pocztowy 10-421 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2008-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.11.1991 R. NOTARIUSZ ANNA ZAJĄC, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE OLSZTYNIE, REP. A NR 12927/1991 UMOWY SPÓŁKI.2004-11-26 do dziś
231.01.2005 R. NOTARIUSZ JACEK ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 474/2005, ZMIENIONO: §1, §2 UST. 1, UST. 3, §6, §7 PKT 4, §9, §10, §11, §12, §14, §18, §19, §20, §21, §22, §24, §27, §29 UMOWY SPÓŁKI.2005-06-14 do dziś
330.06.2006 R.NOTARIUSZ JOANNA BRZOSKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE REP. A NR 1479/06 ZMIENIONO: W § 20 PKT 3, W § 22 PKT 2, W § 23 PKT 2 I PKT 3 DODANO: W § 21 PKT L I PKT Ł2006-09-28 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10.05.2007 R., REP. A NR 4718/2007, NOTARIUSZ JACEK ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE ZMIENIONO § 19 UST. 1 LIT. „D” UMOWY SPÓŁKI.2007-08-24 do dziś
525.04.2008 R. NOTARIUSZ JACEK ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 4804/2008 -ZMIENIONO § 7, DODANO: § 8 PKT 50, § 19 Z INDEKSEM GÓRNYM 12008-06-06 do dziś
6AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.08.2010 R. REP. A NR 3650/2010, NOTARIUSZ MIROSŁAWA WOJTUŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W BISKUPCU ZMIENIONO: § 9 UST. 2, § 12, § 14, § 16, § 18 UST. 2, SKREŚLONO § 15 UMOWY I ZMIENIONO NUMERACJĘ POZOSTAŁYCH § § 16-19 OTRZYMAŁY NUMERACJĘ § § 15-18, SKREŚLONO § 20, § 21, ZMIENIONO § 22 I NADANO MU NUMER 19, ZMIENIONO NUMERACJĘ POZOSTAŁYCH § § 23-30 NA § § 20-27.2010-12-08 do dziś
715.05.2012 R. NOTARIUSZ MIROSŁAWA WOJTUŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W BISKUPCU, REP. „A” NR 1850/2012 ZMIENIONO: § 13 UST. 1, § 16 UST. 2; SKREŚLONO W § 18 UST. 22012-07-12 do dziś
8AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24.07.2012 R., NOTARIUSZ MIROSŁAWA WOJTUŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W BISKUPCU, REP. A NR 3110/2012 ZMIENIONO: § 7 UST. 1 ORAZ § 8 UMOWY SPÓŁKI.2012-09-26 do dziś
925.05.2021R. NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 3445/2021 - ZMIENIONO § 62021-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 162.000, 00 ZŁ2012-09-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDZIK2007-08-24 do dziś
2. ImionaKLAUDIUSZ PIOTR2007-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 304.560, 00 ZŁ2012-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARZYŃSKI2010-12-08 do dziś
2. ImionaJAN PAWEŁ2010-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego466560,00 ZŁ2012-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1326000,00 ZŁ2008-06-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDZIK2006-11-30 do dziś
2. ImionaKLAUDIUSZ PIOTR2006-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-05-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-05-28 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-05-28 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-05-28 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-05-28 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-05-28 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-05-28 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-05-28 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-05-28 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. data złożenia 20.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.2005-10-12 do dziś
2data złożenia 06.02.2009 okres 2005 R., 2006 R., 2007 R.2009-02-09 do dziś
3data złożenia 23.09.2010 okres 2008 ROK2010-12-08 do dziś
4data złożenia 23.09.2010 okres 2009 ROK2010-12-08 do dziś
5data złożenia 21.06.2012 okres 2010 R.2012-07-12 do dziś
6data złożenia 21.06.2012 okres 2011 R.2012-07-12 do dziś
7data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-29 do dziś
8data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
9data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
10data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
11data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
12data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13data złożenia 01.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-01 do dziś
14data złożenia 15.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
15data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
16data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
17data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R., 2006 R., 2007 R.2009-02-09 do dziś
22008 ROK2010-12-08 do dziś
32009 ROK2010-12-08 do dziś
42010 R.2012-07-12 do dziś
52011 R.2012-07-12 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-01 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 R.2005-10-12 do dziś
22005 R., 2006 R., 2007 R.2009-02-09 do dziś
32008 ROK2010-12-08 do dziś
42009 ROK2010-12-08 do dziś
52010 R.2012-07-12 do dziś
62011 R.2012-07-12 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegoorgan SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr V UKŁ 8/03 data 10.04.20032009-05-12 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania układowegosposób 01.04.2009 data POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W OLSZTYNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SYGN.AKT V UKŁ 8/03 UKOŃCZONO POSTĘPOWANIE UKŁADOWE2009-05-13 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2009-05-12 do dziś
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów