„EXANT SOFTWARE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000222282
Numer REGON: 634628934
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-03-22
Sygnatura akt[RDF/281604/21/286]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 634628934 NIP 78117557822007-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXANT SOFTWARE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica BASTIONOWA nr domu 19 kod pocztowy 61-663 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2007-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„EXANT SOFTWARE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KUTNIE2016-02-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KUTNO miejscowość KUTNO2016-02-10 do dziś
3. Adresmiejscowość KUTNO ulica UL. NARUTOWICZA nr domu 39 kod pocztowy 99-300 poczta KUTNO kraj POLSKA 2016-02-10 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.11.2004 R., NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, REP. A NR 10089/2004.2004-11-26 do dziś
214.02.2008 R., REP. A NR 3892/2008, NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, SPÓŁKA CYWILNA WOJCIECH SAJDA NOTARIUSZ & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ NOTARIUSZ, ZMIANA § §: 5, 7, 8, 15 PKT 1.2008-04-15 do dziś
307.08.2008 R. REP. A NR 16391/2008, NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 7 UST. 1 I § 8.2008-08-28 do dziś
410.12.2008 R., REP. A NR 24653/2008, NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ NOTARIUSZ, ZMIANA: § 7 UST. 1, § 8, § 10, § 16.2009-01-30 do dziś
527.04.2010 R., REP. A NR 9066/2010, NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ W POZNANIU, ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1, PAR. 8.2010-06-07 do dziś
609.05.2013 R., REP. A NR 6622/2013, ASESOR NOTARIALNY PAULINA TOMCZAK - ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY MUSIAŁKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO §7 UST.1 I §8 UMOWY SPÓŁKI.2013-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMAJA2004-11-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRYSTIAN2004-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.312 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131.200,00 ZŁ2017-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIK2004-11-26 do dziś
2. ImionaJAKUB EDWARD2004-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.502 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.200,00 ZŁ2017-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJONES2008-04-15 do dziś
2. ImionaJOHN KEVIN2008-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.844 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 184.400,00 ZŁ2017-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURFLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0080430552019-10-24 do dziś
4. Numer KRS0000528929 2019-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.496 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149.600,00 ZŁ2019-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego658300,00 ZŁ2013-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport116100,00 PLN2004-11-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2004-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMAJA2004-11-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRYSTIAN2004-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-11-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIK2004-11-26 do dziś
2. ImionaJAKUB EDWARD2004-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-04-15 do dziś
258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-04-15 do dziś
359 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-04-15 do dziś
461 TELEKOMUNIKACJA2008-04-15 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2008-04-15 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-04-15 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-04-15 do dziś
818 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-04-15 do dziś
926 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-04-15 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2006 okres 05.11.2004 R. -31.12.2005 R.2006-09-26 do dziś
2data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-24 do dziś
3data złożenia 14.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
4data złożenia 09.10.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-24 do dziś
5data złożenia 09.08.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-09-29 do dziś
6data złożenia 09.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
7data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
8data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
9data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
10data złożenia 16.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-10 do dziś
11data złożenia 26.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
12data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
13data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
14data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15data złożenia 22.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.11.2004 R. -31.12.2005 R.2006-09-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-09-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.11.2004 R. -31.12.2005 R.2006-09-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-09-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów