D&J TFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000222152
Numer REGON: 292906263
Numer NIP: 6572613706
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-06-05
Sygnatura akt[RDF/494201/23/338]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaD&J TFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2004-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica IGNACEGO PADEREWSKIEGO nr domu 4C nr lokalu 1 kod pocztowy 25-017 poczta KIELCE kraj POLSKA 2006-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2004 ROK, NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA NR 29, REPERTORIUM A NR 7547/2004.2004-11-24 do dziś
223.09.2005 ROK, REP. A 5492/2005 -NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29: ZMIANA § 7, § 8 ZD. 1, § 9;2005-10-19 do dziś
304.03.2010 R. -REP. A 1040/2010, NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 30 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO § 7.2010-10-01 do dziś
428.03.2011 R., REP. A 388/2011, NOTARIUSZ MARIA SAWICKA-BIERNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 23 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO: § 8, § 9, TYTUŁ IV, § 16.2011-09-15 do dziś
525.06.2012 R., REP. A 1041/2012, NOTARIUSZ MARIA SAWICKA-BIERNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 23 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 2, § 7, § 8 UST. 1, § 9.2012-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALETRA2015-10-02 do dziś
2. ImionaIWONA JOLANTA2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ2015-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALETRA2015-10-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MARIAN2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90 000,00 ZŁ2015-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PROKURENTA. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2004-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALETRA2015-10-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MARIAN2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoRZEPNICKI2016-09-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-05 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-09-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-05 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-09-05 do dziś
382 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-05 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-05 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-09-05 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-09-05 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-09-21 do dziś
2data złożenia 27.06.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-19 do dziś
3data złożenia 29.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
4data złożenia 28.04.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
5data złożenia 11.04.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-06-06 do dziś
6data złożenia 21.06.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
7data złożenia 21.06.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.012.2012 R.2013-07-02 do dziś
8data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
9data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
10data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
12data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
15data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
16data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
17data złożenia 05.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-09-21 do dziś
2OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-19 do dziś
3OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
4OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
5OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-06-06 do dziś
6OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
7OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.012.2012 R.2013-07-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-09-21 do dziś
2OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-19 do dziś
3OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
4OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
5OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-06-06 do dziś
6OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
7OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.012.2012 R.2013-07-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów