PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ELTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000221934
Numer REGON: 278320500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2007-03-05
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/2726/7/918]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ELTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. MYSŁOWICE gmina M. MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE2007-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość MYSŁOWICE ulica FABRYCZNA nr domu 7 kod pocztowy 41-404 poczta MYSŁOWICE kraj POLSKA 2007-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2004 R. -NOTARIUSZ GRAŻYNA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 14258/20042004-11-22 do dziś
224.08.2006 R. -NOTARIUSZ ANDRZEJ LETKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 9616/2006, ZMIENIONO PAR. 12 I PAR. 13; DODANO PAR. 6 UST. 2 PKT 78; SKREŚLONO PAR. 19 I PAR. 20 A KOLEJNE PARAGRAFY OTRZYMAŁY NUMERACJĘ 19 -272006-10-31 do dziś
326.01.2007 R. - NOTARIUSZ ANDRZEJ LETKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 1046/2007, ZMIENIONO § § 2 PKT 1; 2 PKT 2; 32007-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-22 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki„DZIENNIK ZACHODNI”2004-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPIŃSKI2004-11-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2004-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.500, 00 ZŁ2007-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKI2007-03-05 do dziś
2. ImionaSZYMON ADAM2007-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500, 00 ZŁ2007-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport147000,00 PLN2004-11-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU2004-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUCZKOWSKI2006-10-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoŁAPIŃSKI2004-11-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2004-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2004-11-22 do dziś
21. NazwiskoJANICKI2007-03-05 do dziś
2. ImionaSZYMON ADAM2007-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-03-05 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-03-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 22004-11-22 do dziś
251 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2004-11-22 do dziś
351 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2004-11-22 do dziś
451 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-22 do dziś
551 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2004-11-22 do dziś
651 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2004-11-22 do dziś
751 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2004-11-22 do dziś
851 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2004-11-22 do dziś
951 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2004-11-22 do dziś
1051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2004-11-22 do dziś
1151 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2004-11-22 do dziś
1267 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-22 do dziś
1351 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2004-11-22 do dziś
1451 62004-11-22 do dziś
1551 70. POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2004-11-22 do dziś
1652 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2004-11-22 do dziś
1752 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2004-11-22 do dziś
1852 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-22 do dziś
1952 42004-11-22 do dziś
2052 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2004-11-22 do dziś
2152 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2004-11-22 do dziś
2252 62004-11-22 do dziś
2374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-11-22 do dziś
2474 60. DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2004-11-22 do dziś
2515 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-11-22 do dziś
2615 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2004-11-22 do dziś
2715 81 A PRODUKCJA PIECZYWA2004-11-22 do dziś
2815 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2004-11-22 do dziś
2915 82004-11-22 do dziś
3074 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2004-11-22 do dziś
3115 87 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2004-11-22 do dziś
3215 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-22 do dziś
3322 12004-11-22 do dziś
3474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-11-22 do dziś
3522 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-22 do dziś
3627 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2004-11-22 do dziś
3731 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2004-11-22 do dziś
3837 10. PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH I ZŁOMU2004-11-22 do dziś
3937 20. PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCHI WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2004-11-22 do dziś
4045 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-11-22 do dziś
4145 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZESYŁOWYCH2004-11-22 do dziś
4245 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2004-11-22 do dziś
4345 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-11-22 do dziś
4445 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2004-11-22 do dziś
4550 10. SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-11-22 do dziś
4645 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-11-22 do dziś
4745 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2004-11-22 do dziś
4845 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2004-11-22 do dziś
4945 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2004-11-22 do dziś
5045 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2004-11-22 do dziś
5145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-11-22 do dziś
5245 41 Z TYNKOWANIE2004-11-22 do dziś
5345 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2004-11-22 do dziś
5445 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2004-11-22 do dziś
5545 44 A MALOWANIE2004-11-22 do dziś
5650 30. SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-11-22 do dziś
5745 44 B SZKLENIE2004-11-22 do dziś
5845 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-11-22 do dziś
5960 22004-11-22 do dziś
6060 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-11-22 do dziś
6163 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2004-11-22 do dziś
6264 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2004-11-22 do dziś
6370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-11-22 do dziś
6470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-11-22 do dziś
6570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-11-22 do dziś
6671 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-11-22 do dziś
6750 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2004-11-22 do dziś
6871 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-11-22 do dziś
6971 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2004-11-22 do dziś
7071 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2004-11-22 do dziś
7171 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-11-22 do dziś
7274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-11-22 do dziś
7374 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-11-22 do dziś
7474 40 Z REKLAMA2004-11-22 do dziś
7574 82004-11-22 do dziś
7651 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2004-11-22 do dziś
7751 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2004-11-22 do dziś
7831 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy1PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO2004-11-22 do dziś
3. #NA#1POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-11-22 do dziś
2POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2004-11-22 do dziś
4. #NA#1SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2004-11-22 do dziś
2TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-11-22 do dziś
3POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-22 do dziś
5. #NA#1SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2004-11-22 do dziś
2POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2004-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.12.2004 -31.12.2004 data złożenia 27.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.12.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.12.2004 -31.12.20042005-10-11 do dziś
2data złożenia 13.07.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2005 -31.12.20052006-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów