BUDKOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000221813
Numer REGON: 052252149
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/245996/20/993]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0522521492004-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDKOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2004-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica WĄSKA nr domu 6 nr lokalu 22C kod pocztowy 15-481 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2011-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2004 R. W KN TEODOZJI GREGORCZUK W BIAŁYMSTOKU, REP. A 4407/2004 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSAKOWSKI2016-06-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ KAZIMIERZ2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2016-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSAKOWSKI2019-02-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500 (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2004-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSAKOWSKI2016-06-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ KAZIMIERZ2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2004-11-18 do dziś
226 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2004-11-18 do dziś
327 PRODUKCJA METALI2004-11-18 do dziś
428 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-11-18 do dziś
529 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-18 do dziś
630 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2004-11-18 do dziś
731 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-18 do dziś
832 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2004-11-18 do dziś
933 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2004-11-18 do dziś
1034 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP.2004-11-18 do dziś
1135 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2004-11-18 do dziś
1217 WŁÓKIENNICTWO2004-11-18 do dziś
1336 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-18 do dziś
1437 PRZETWARZANIE ODPADÓW2004-11-18 do dziś
1540 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2004-11-18 do dziś
1645 BUDOWNICTWO2004-11-18 do dziś
1750 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-11-18 do dziś
1851 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2004-11-18 do dziś
1952 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO, DOMOWEGO2004-11-18 do dziś
2055 HOTELE I RESTAURACJE2004-11-18 do dziś
2160 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2004-11-18 do dziś
2261 TRANSPORT WODNY2004-11-18 do dziś
2318 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2004-11-18 do dziś
2462 TRANSPORT LOTNICZY2004-11-18 do dziś
2563 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-11-18 do dziś
2667 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI.2004-11-18 do dziś
2770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-11-18 do dziś
2871 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-11-18 do dziś
2972 INFORMATYKA2004-11-18 do dziś
3073 DZIAŁALNŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA2004-11-18 do dziś
3174 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2004-11-18 do dziś
3280 EDUKACJA2004-11-18 do dziś
3385 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA2004-11-18 do dziś
3419 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2004-11-18 do dziś
3590 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2004-11-18 do dziś
3691 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-18 do dziś
3792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-11-18 do dziś
3893 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2004-11-18 do dziś
3920 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2004-11-18 do dziś
4021 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2004-11-18 do dziś
4122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-11-18 do dziś
4224 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-11-18 do dziś
4325 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2006 okres 2005 ROK2006-03-30 do dziś
2data złożenia 26.03.2007 okres 2006 ROK2007-03-30 do dziś
3data złożenia 18.03.2008 okres 2007 ROK2008-03-20 do dziś
4data złożenia 30.03.2009 okres 2008 ROK2009-04-06 do dziś
5data złożenia 31.03.2010 okres 2009 ROK2010-04-20 do dziś
6data złożenia 10.05.2011 okres 2010 ROK2011-05-13 do dziś
7data złożenia 29.05.2012 okres 2011 ROK2012-06-01 do dziś
8data złożenia 24.05.2013 okres 2012 ROK2013-06-21 do dziś
9data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
11data złożenia 11.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13data złożenia 08.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
14data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-03-30 do dziś
22006 ROK2007-03-30 do dziś
32007 ROK2008-03-20 do dziś
42008 ROK2009-04-06 do dziś
52009 ROK2010-04-20 do dziś
62010 ROK2011-05-13 do dziś
72011 ROK2012-06-01 do dziś
82012 ROK2013-06-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-03-30 do dziś
22006 ROK2007-03-30 do dziś
32007 ROK2008-03-20 do dziś
42008 ROK2009-04-06 do dziś
52009 ROK2010-04-20 do dziś
62010 ROK2011-05-13 do dziś
72011 ROK2012-06-01 do dziś
82012 ROK2013-06-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów