SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KATANGA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000221731
Numer REGON: 390243559
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[RDF/227128/20/635]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-11-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP3902435592004-11-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KATANGA”2004-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 9332004-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2004-11-16 do dziś
2. Adresulica WÓJTA HENRYKA nr domu 45 nr lokalu 1 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN 2004-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112 LIPCA 1993 R.2004-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM.2004-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZKUDLAREK2017-11-29 do dziś
2. ImionaJERZY2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2017-11-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-29 do dziś
21. NazwiskoPOLCYN2008-09-10 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2008-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2008-09-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-10 do dziś
31. NazwiskoTOKARZ2006-06-09 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2006-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-06-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-06-09 do dziś
41. NazwiskoWŁODARCZYK2004-11-16 do dziś
2. ImionaBARBARA2004-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-11-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-16 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-11-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-16 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2004-11-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2017-11-29 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaISKIERSKI2008-05-14 do dziś
2. ImionaRYSZARD2008-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAZARKIEWICZ2008-05-14 do dziś
2. ImionaAUGUST2008-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 25.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-11-16 do dziś
2data złożenia 13.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-09 do dziś
3data złożenia 28.09.2007 okres 2006 ROK2007-10-08 do dziś
4data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
5data złożenia 31.08.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-09-04 do dziś
6data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-20 do dziś
7data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
8data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
9data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-06 do dziś
10data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
11data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
12data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
13data złożenia 23.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-20 do dziś
16data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-09 do dziś
22006 ROK2007-10-08 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-09-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-11-16 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-09 do dziś
32006 ROK2007-10-08 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
501.01.2008 DO 31.12.20082009-09-04 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-20 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-11-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-20 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów