„ARTGOS” GMP SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000221648
Numer REGON: 180013721
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-04-08
Sygnatura akt[RDF/104943/19/168]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTGOS” GMP SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat BRZOZOWSKI gmina BRZOZÓW miejscowość BRZOZÓW2004-11-15 do dziś
2. Adresulica RZESZOWSKA nr domu 12 kod pocztowy 36-200 poczta BRZOZÓW 2004-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 3860/2004 SPORZĄDZONY 06.05.2004 R. PRZED NOT. STANISŁAWEM DROZDEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SANOKU.2004-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMIN2004-11-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.000 ZŁ2004-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWISZNICKI2004-11-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW TADEUSZ2004-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.000 ZŁ2004-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2004-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIWOWAR2004-11-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JAN2004-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-15 do dziś
21. NazwiskoKRUPA2004-11-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2004-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-15 do dziś
31. NazwiskoKONIECZNY2004-11-15 do dziś
2. ImionaMARCIN2004-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-08 do dziś
270 22 Z ZARZADZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-10-08 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2015-10-08 do dziś
474 90 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-08 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2015-10-08 do dziś
671 20 B BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-10-08 do dziś
773 12 B REKLAMA2015-10-08 do dziś
868 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2009 okres 06.05.2004 -31.12.20042009-04-06 do dziś
2data złożenia 26.03.2009 okres 01.01.2005 -31.12.20052009-04-06 do dziś
3data złożenia 26.03.2009 okres 01.01.2006 -31.12.20062009-04-06 do dziś
4data złożenia 26.03.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-04-06 do dziś
5data złożenia 12.08.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-08-25 do dziś
6data złożenia 12.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
7data złożenia 12.08.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-08-26 do dziś
8data złożenia 04.01.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-01-10 do dziś
9data złożenia 08.01.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-05 do dziś
10data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-03 do dziś
11data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
12data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-18 do dziś
13data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-18 do dziś
14data złożenia 07.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.05.2004 -31.12.20042009-04-06 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052009-04-06 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062009-04-06 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-04-06 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-08-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-08-26 do dziś
801.01.2011-31.12.20112013-01-10 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.05.2004 -31.12.20042009-04-06 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052009-04-06 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062009-04-06 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-04-06 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-08-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-08-26 do dziś
801.01.2011-31.12.20112013-01-10 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.12.2011 R. KANCELARIA NOTARIALNA S.C. STANISŁAW DROZD, 38-500 SANOK, UL.KOŚCIUSZKI 31/4, REP.A NR 8578/20112015-10-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2015-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGOŁĄBEK2015-10-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów