AQUA PROCESSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000221598
Numer REGON: 210451970
Numer NIP: 5992322814
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/511200/23/532]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP2104519702004-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA PROCESSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM nr w rejestrze 21512004-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2004-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica NADBRZEŻNA nr domu 17 kod pocztowy 66 -400 poczta GORZÓW WLKP. kraj POLSKA 2010-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.07.1997 R. -NOTARIUSZ ELŻBIETA MAŁGORZATA BACHALSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NR 10755/97. 15.06.2004 R. -NOTARIUSZ URSZULA KOSTULSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NR 10626/2004 -ZMIANA TREŚCI § 7, § 8, § 9, § 12.2004-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaM.B MARK & BETONG SPÓŁKA AKCYJNA2004-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 128000,00 ZŁ2004-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZIEWICZ2004-11-17 do dziś
2. ImionaLUDWIK2004-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32000,00 ZŁ2004-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego160000,00 PLN2004-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,00 PLN2004-11-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2004-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLARSSON2004-11-17 do dziś
2. ImionaCARL GUSTAV2004-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZIEWICZ2004-11-17 do dziś
2. ImionaLUDWIK2004-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 1 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2010-11-10 do dziś
242 13 Z BUDOWA MOSTÓW2010-11-10 do dziś
343 12 Z ROBOTY ZIEMNE2010-11-10 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERYJNYCH2010-11-10 do dziś
571 12 Z PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW2010-11-10 do dziś
642 21 Z BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW2015-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy137 0 SERWIS W TYM ZAKRESIE2015-10-23 do dziś
243 22 BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH2015-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 04.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-01-05 do dziś
2data złożenia 16.08.2006 okres 1.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
3data złożenia 23.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-24 do dziś
4data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
5data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
6data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-09 do dziś
7data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-24 do dziś
8data złożenia 14.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
9data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-06 do dziś
10data złożenia 15.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
11data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
12data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
13data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
14data złożenia 29.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
15data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
16data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
17data złożenia 18.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-18 do dziś
18data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
19data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-09 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-24 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-01-05 do dziś
21.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-24 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-09 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-08-24 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-18 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów