APO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000221512
Numer REGON: 140023478
Numer NIP: 5222809288
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2023-06-02
Sygnatura akt[RDF/493379/23/479]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140023478 NIP 52228092882008-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WÓLCZAŃSKA nr domu 178 kod pocztowy 90-530 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2023-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.06.2004 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKA -IRAŃCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4011/2004 04.10.2004 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKA IRAŃCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6243/2004 -ZMIANA PARAGRAFU 72004-11-16 do dziś
206.07.2007 R., NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ELEKTORALNA NR 11 M. 7, REP. A NR 4428/2007 1. § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE 2. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2007-08-09 do dziś
31 CZERWCA 2009 ROKU REPERTORIUM A 4249/2009, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KĘDZIERSKA (KANCELARIA NOTARIALNA UL. ZIMNA 2 LOK. 1,00-138 WARSZAWA) ZMIENIONO TREŚĆ § 2, § 6, § 7, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 24, § 27, § 28 PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2009-06-18 do dziś
46.09.2012 R., REP. A NR 8116/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA ROGALĘ, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ ROGALA, UL. ŚLISKA 3/1B,00-127 WARSZAWA, ZMIANA § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2012-09-28 do dziś
512.02.2018R., REP.A NR 1026/2018, NOTARIUSZ MARCIN SKUROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §3, §16 UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2018-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRANDSTAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0129338402008-10-06 do dziś
4. Numer KRS0000157531 2008-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN2008-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2009-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMANS2023-01-13 do dziś
2. ImionaDOMINIQUE2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVISWAT2021-09-14 do dziś
2. ImionaHENDRIK2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPKO2021-09-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTROOMER2008-10-06 do dziś
2. ImionaCORNELIS BERNARDUS GERARDUS CHRISTIAAN2008-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPLUCIŃSKA2008-10-06 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BOŻENA2019-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-10-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA -DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE2008-10-06 do dziś
21. NazwiskoMILINKIEWICZ2010-11-22 do dziś
2. ImionaMARZENA TERESA2010-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA -DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE2010-11-22 do dziś
31. NazwiskoHRYNISZYN2016-02-05 do dziś
2. ImionaMONIKA ALINA2016-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE2018-02-20 do dziś
41. NazwiskoBAŁUKA2016-12-07 do dziś
2. ImionaBEATA MONIKA2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE2016-12-07 do dziś
51. NazwiskoSARZYŃSKA SARZYŃSKA2021-11-02 do dziś
2. ImionaEWA GRAŻYNA2021-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE2021-11-02 do dziś
61. NazwiskoBŁASZCZYK MORYŃ2022-08-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA TERESA2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE2022-08-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-06-18 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-18 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-06-18 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-06-18 do dziś
582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-06-18 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-18 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-18 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-06-18 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-06-18 do dziś
1078 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2006 okres 08.06.2004-31.12.20052006-07-12 do dziś
2data złożenia 23.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-09 do dziś
3data złożenia 29.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-23 do dziś
4data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
5data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-19 do dziś
6data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
7data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
8data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
9data złożenia 10.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
10data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
11data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
13data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
15data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
16data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
17data złożenia 02.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12006 ROK2007-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.06.2004-31.12.20052006-07-12 do dziś
22006 ROK2007-08-09 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-11-23 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-08-19 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.06.2004-31.12.20052006-07-12 do dziś
22006 ROK2007-08-09 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-11-23 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-08-19 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów