„PUŁAWSKI, KUŚNIERZ & PARTNERZY. ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI” SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000220886
Numer REGON: 015860952
Numer NIP: 5262814232
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-04-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/9640/19/557]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2004-11-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015860952 NIP 52628142322008-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„PUŁAWSKI, KUŚNIERZ & PARTNERZY. ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI” SPÓŁKA PARTNERSKA2019-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-11-02 do dziś
2. Adresulica WIEJSKA nr domu 13 nr lokalu 5 kod pocztowy 00-480 poczta WARSZAWA 2005-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„PUŁAWSKI, WASILEWSKI & PARTNERZY. ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI” SPÓŁKA PARTNERSKA2010-02-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2010-02-22 do dziś
3. Adresmiejscowość SOPOT ulica GROTTGERA nr domu 8A nr lokalu 4 kod pocztowy 81-809 poczta SOPOT kraj POLSKA 2010-02-22 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.09.2004 R. PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM BŁASZCZAKIEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 31, REP. A-23142/2004;2004-11-02 do dziś
224.01.2006 R., REP. A NR 1324/2006, LUIZA ZIELIŃSKA ASESOR NOTARIALNY ZASTĘPCA ROBERTA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL DŁUGIEJ 31, ZMIANA DOTYCZY: § 2, § 5, § 6, § 11, § 12 I § 15 UMOWY SPÓŁKI.2006-02-16 do dziś
313.04.2006 R., REP. A NR 4721/2006, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 31, ZMIANA § 2, § 5, § 6, § 11, § 12, § 13 I § 15 UMOWY SPÓŁKI.2006-04-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.03.2007 R. REPERTORIUM A NR 921/2007 NOTARIUSZ JOANNA FURMAN KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. WIEJSKIEJ 7 LOK. 14 ZMIANA § 5, § 6, § 11, § 13.2007-04-11 do dziś
5AKT NOTARIALNY REP. A NR 785/2008 Z DNIA 5 LUTEGO 2008 R. ZAWARTY W KANCELARII NOTARIALNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ PRZED JACKIEM MICHAŁEM OSIADACZEM, NOTARIUSZEM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. DOKONANO ZMIANY NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: § 5, § 11, § 13.2008-03-19 do dziś
6AKT NOTARIALNY REP. A NR 31739/2008 Z DNIA 24 LISTOPADA 2008 R. ZAWARTY PRZED ROBERTEM BŁASZCZAKIEM NOTARIUSZEM W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 31. DOKONANO ZMIANY NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: § 5, § 11, § 13.2008-12-12 do dziś
7AKT NOTARIALNY REP. A NR 2656/2010 Z DNIA 2 LUTEGO 2010 R. ZAWARTY PRZED PAWŁEM BŁASZCZAKIEM NOTARIUSZEM W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 31. DOKONANO ZMIANY NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: § 2, § 5, § 6, § 11, § 132010-02-22 do dziś
8AKT NOTARIALNY REP. A NR 3156/2011 Z DNIA 24.02.2011 R., ZAWARTY PRZED RAFAŁEM GĄSIEWSKIM NOTARIUSZEM W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE DOKONANO ZMIANY NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: § 2, § 112011-03-21 do dziś
910.01.2019R., REP. A NR 87/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (00-480) PRZY UL. WIEJSKIEJ 9 LOK.1A, ZMIANA W UMOWIE SPÓŁKI TREŚCI §1, §2, §5, §6, §11, §122019-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-11-02 do dziś
2
1. NazwiskoPUŁAWSKI2004-11-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-11-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-11-02 do dziś
3
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2008-12-12 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-02-22 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-12 do dziś
4
1. NazwiskoKUŚNIERZ2010-02-22 do dziś
2. ImionaPIOTR JULIUSZ2010-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-22 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2010-02-22 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-04-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-04-02 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-02-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2004-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUŁAWSKI2004-11-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚNIERZ2010-02-22 do dziś
2. ImionaPIOTR JULIUSZ2010-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów