ASTRAL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000220883
Numer REGON: 473289327
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-06-01
Sygnatura akt[RDF/203946/20/600]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP4732893272006-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRAL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2004-11-09 do dziś
2. Adresulica HENRYKA BRODATEGO nr domu 2 kod pocztowy 92-413 poczta ŁÓDŹ 2004-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.10.2004 R. NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI KN W ŁODZI, REP. A NR 4392/20042004-11-09 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 14 LUTEGO 2006 R. REP. A NR 709/2006 PRZED NOTARIUSZEM RADOSŁAWEM KANIECKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AL.KOŚCIUSZKI 80/82, DOKONANO ZMIAN W § 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2006-03-01 do dziś
309.08.2007 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 4123/2007, ZMIANA TREŚCI § 4 UMOWY SPÓŁKI.2007-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TELEWIZJI SATELITARNEJ „ASTRAL”2004-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4705317912004-11-09 do dziś
4. Numer KRS0000067952 2004-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2004-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-11-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWÓCH INNYCH NIŻ PREZES ZARZĄDU CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, - PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM NIŻ PREZES ZARZĄDU CZŁONKIEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2004-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZEWSKI2004-11-09 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JÓZEF2004-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 12 Z WYDAWANIE GAZET2004-11-09 do dziś
264 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA2004-11-09 do dziś
364 20 B TELEFONIA RUCHOMA2004-11-09 do dziś
464 20 C TRANSMISJA DANYCH2004-11-09 do dziś
564 20 D RADIOKOMUNIKACJA2004-11-09 do dziś
664 20 E RADIODYFUZJA2004-11-09 do dziś
764 20 F TELEWIZJA KABLOWA2004-11-09 do dziś
864 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2004-11-09 do dziś
972 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-11-09 do dziś
1072 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2004-11-09 do dziś
1172 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2004-11-09 do dziś
1222 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2004-11-09 do dziś
1372 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-11-09 do dziś
1472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-11-09 do dziś
1572 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2004-11-09 do dziś
1674 40 Z REKLAMA2004-11-09 do dziś
1774 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2004-11-09 do dziś
1892 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2004-11-09 do dziś
1992 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2004-11-09 do dziś
2092 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2004-11-09 do dziś
2192 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2004-11-09 do dziś
2222 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-11-09 do dziś
2322 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2004-11-09 do dziś
2422 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2004-11-09 do dziś
2532 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2004-11-09 do dziś
2632 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2004-11-09 do dziś
2745 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2004-11-09 do dziś
2845 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2004-11-09 do dziś
2922 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2006-03-01 do dziś
3022 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-03-01 do dziś
3131 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-01 do dziś
3251 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2006-03-01 do dziś
3372 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-03-01 do dziś
3452 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-03-01 do dziś
3574 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-03-01 do dziś
3630 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2006-03-01 do dziś
3770 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-09-03 do dziś
3870 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-09-03 do dziś
3970 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2007-09-03 do dziś
4092 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2007-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
2data złożenia 04.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-20 do dziś
3data złożenia 30.04.2008 okres 2007 ROK2008-05-14 do dziś
4data złożenia 22.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
5data złożenia 16.11.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
6data złożenia 04.08.2011 okres 2010 ROK2011-09-22 do dziś
7data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-30 do dziś
8data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
9data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
10data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
11data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
13data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
22006 ROK2007-07-20 do dziś
32007 ROK2008-05-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
62010 ROK2011-09-22 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-30 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
22006 ROK2007-07-20 do dziś
32007 ROK2008-05-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
62010 ROK2011-09-22 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-30 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów