HEWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000220762
Numer REGON: 072926827
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2018-07-22
Sygnatura akt[RDF/639493/18/601]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina STRUMIEŃ miejscowość STRUMIEŃ2004-11-03 do dziś
2. Adresulica LONDZINA nr domu 39A kod pocztowy 43-246 poczta STRUMIEŃ 2004-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.10.2004 R. ASESOR ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARIUSZA ŚWIERCZEK KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ UL. NAD NIPREM 2 REPERTORIUM A NUMER 5022/20042004-11-03 do dziś
220 MARCA 2014 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 1447/2014 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2 - ZMIANA § 4 ORAZ § 11 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2014-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-11-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2004-11-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2004-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 99 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ TJ. 49.500 ZŁOTYCH2004-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK BAZGIER2004-11-03 do dziś
2. ImionaEWA KRYSTYNA2004-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-04-30 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-30 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2014-04-30 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-04-30 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-04-30 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-04-30 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-04-30 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-30 do dziś
947 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-30 do dziś
1047 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-30 do dziś
1147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-30 do dziś
1247 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-30 do dziś
1347 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-30 do dziś
1447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-30 do dziś
1547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-04-30 do dziś
1647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-04-30 do dziś
1749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-04-30 do dziś
1852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-04-30 do dziś
1955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2014-04-30 do dziś
2055 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-04-30 do dziś
2155 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2014-04-30 do dziś
2255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2014-04-30 do dziś
2356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-04-30 do dziś
2456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-04-30 do dziś
2556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-04-30 do dziś
2656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2014-04-30 do dziś
2756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-04-30 do dziś
2868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-30 do dziś
2986 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2014-04-30 do dziś
3096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-30 do dziś
3110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
2data złożenia 18.06.2012 okres 1.01.2004 -31.12.20042012-07-03 do dziś
3data złożenia 18.06.2012 okres 1.01.2005 -31.12.20052012-07-03 do dziś
4data złożenia 18.06.2012 okres 1.01.2006 -31.12.20062012-07-03 do dziś
5data złożenia 18.06.2012 okres 1.01.2007 -31.12.20072012-07-03 do dziś
6data złożenia 18.06.2012 okres 1.01.2008 -31.12.20082012-07-03 do dziś
7data złożenia 18.06.2012 okres 1.01.2010 -31.12.20102012-07-03 do dziś
8data złożenia 05.09.2012 okres 1.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
9data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
10data złożenia 15.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
11data złożenia 10.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
13data złożenia 22.03.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-19 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
21.01.2004 -31.12.20042012-07-03 do dziś
31.01.2005 -31.12.20052012-07-03 do dziś
41.01.2006 -31.12.20062012-07-03 do dziś
51.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2010 -31.12.20102012-07-03 do dziś
21.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów