BARG CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000220700
Numer REGON: 531593090
Numer NIP: 7542627816
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2024-05-15
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/25259/24/799]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 531593090 NIP 75426278162008-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBARG CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 36782004-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI2013-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI ulica KAZIMIERZA KAMIŃSKIEGO nr domu 28 kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2013-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 25.10.1999 R. KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATY KONOPNICKIEJ-PĘK W OPOLU, REP. A NR 5453/1999. AKT NOTARIALNY Z DN. 23.06.2004 R. KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATY KONOPNICKIEJ-PĘK W OPOLU, REP. A NR 2642/2004, ZMIENIONO: PAR. 3; PAR. 6; WYKREŚLONO: PAR. 7 UST. 2; PAR. 12; PAR. 21; PAR. 22; PAR. 23; PAR. 30; PAR. 31 UST. 3; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2004-10-29 do dziś
227.07.2006 R., REP. A NR 6469/2006, NOTARIUSZ TERESA DĘBSKA-GRELUS PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. ZGODA 3 M 1, ZMIENIONE §§: 2, 9, 10, 12, 14 PKT 18 I 20, 24 UST. 1, 26 UST. 3, 33 UST. 2; DODANE §§: 14 PKT 22, 33 UST. 3; USUNIĘTE §§: 11.1, 162006-08-25 do dziś
326.04.2010 R. AKT NOTARIALNY, NOT. EDYTA CZARTORYSKA-GANCZEWSKA, KN W WARSZAWIE, REP. A 4359/2010, ZM. §§ 2, 62010-05-20 do dziś
429.10.2013 R., NOTARIUSZ JOANNA SZUMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6024/2013, ZMIANA: § 2 I § 32013-12-04 do dziś
522.10.2018 R. REP. A NR 1276/2018 MARIUSZ MARZENA AMBROZIAK, KANCELARIA NOTARILANA W WARSZAWIE ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2018-12-14 do dziś
615 MARCA 2019 R. MARZENA AMBROZIAK, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. WSPÓLNA 27A/51, 00-519 WARSZAWA, REPERETORIUM A NUMER 368/2019; ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI2019-05-06 do dziś
705.11.2020 R., REP. A NR 1124/2020, NOTARIUSZ MARZENA AMBROZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI.2021-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARG SPÓŁKA AKCYJNA2012-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459916912012-06-15 do dziś
4. Numer KRS0000409608 2012-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.529 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 452.900,00 ZŁOTYCH2021-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-12-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego452900,00 ZŁ2021-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport182800,00 PLN2004-10-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARGACKI2023-06-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŚ2019-01-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-05-20 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-05-20 do dziś
342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-05-20 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-05-20 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-05-20 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-06 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-05-06 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2019-05-06 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-10-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-13 do dziś
3data złożenia 06.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-24 do dziś
4data złożenia 13.04.2007 okres 01 STYCZNIA 2006 R. -31 GRUDNIA 2006 R.2007-05-07 do dziś
5data złożenia 24.04.2008 okres 01 STYCZNIA 2007 R -31 GRUDNIA 2007 R2008-04-28 do dziś
6data złożenia 05.05.2010 okres 2009 ROK2010-05-20 do dziś
7data złożenia 10.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
8data złożenia 14.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
9data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
10data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-09 do dziś
11data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
12data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
13data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
14data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
15data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
16data złożenia 27.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-16 do dziś
17data złożenia 06.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
18data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-10 do dziś
19data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
20data złożenia 09.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-16 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-24 do dziś
201 STYCZNIA 2006 R. -31 GRUDNIA 2006 R.2007-05-07 do dziś
301 STYCZNIA 2007 R -31 GRUDNIA 2007 R2008-04-28 do dziś
42009 ROK2010-05-20 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-10 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
16OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-15 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-04-24 do dziś
201 STYCZNIA 2006 R. -31 GRUDNIA 2006 R.2007-05-07 do dziś
301 STYCZNIA 2007 R -31 GRUDNIA 2007 R2008-04-28 do dziś
42009 ROK2010-05-20 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE, NA PODSTAWIE ART. 492 §1 PUNKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 516 §§1, 5 I 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, SPÓŁEK DZIAŁAJĄCYCH POD FIRMĄ: BARG LABORATORIUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z BARG DIAGNOSTYKA BUDOWLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ, PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, NA WARUNKACH PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 R. I NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2018 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MARZENĘ AMBROZIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 27A LOKAL 51, REPERTORIUM A NR 1276/2018 ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2018 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MARZENĘ AMBROZIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 27A LOKAL 51, REPERTORIUM A NR 1271/20182018-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2019-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-01-28 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE, NA PODSTAWIE ART. 491 §1, 492 §1 PUNKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 506 §§1 I 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, SPÓŁEK DZIAŁAJĄCYCH POD FIRMĄ: „BARG LABORATORIUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z BARG CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCEJ, PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, NA WARUNKACH PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R. I NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 05 LISTOPADA 2020 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MARZENĘ AMBROZIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 27A LOKAL 44, REPERTORIUM A NR 1124/2020 ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 05 LISTOPADA 2020 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MARZENĘ AMBROZIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 27A LOKAL 44, REPERTORIUM A NR 1128/2020.2021-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów