ARTFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000220579
Numer REGON: 015855230
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2009-04-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/8928/9/354]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015855230 NIP 52523129482008-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 61C nr lokalu 304 kod pocztowy 01-031 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2004 ROK, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 12176/2004.2004-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTSYBULYAK2009-04-23 do dziś
2. ImionaVASYL2009-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2009-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.2004-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTSYBULYAK2009-04-23 do dziś
2. ImionaVASYL2009-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2004-10-28 do dziś
222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2004-10-28 do dziś
325 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-10-28 do dziś
425 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-10-28 do dziś
545 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-10-28 do dziś
645 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNOINŻYNIERSKICH2004-10-28 do dziś
745 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-10-28 do dziś
845 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-10-28 do dziś
945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-10-28 do dziś
1045 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2004-10-28 do dziś
1145 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2004-10-28 do dziś
1221 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2004-10-28 do dziś
1345 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2004-10-28 do dziś
1451 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2004-10-28 do dziś
1551 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2004-10-28 do dziś
1651 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2004-10-28 do dziś
1751 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2004-10-28 do dziś
1851 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-10-28 do dziś
1951 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2004-10-28 do dziś
2051 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2004-10-28 do dziś
2151 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2004-10-28 do dziś
2251 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2004-10-28 do dziś
2321 23 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2004-10-28 do dziś
2451 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2004-10-28 do dziś
2551 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-10-28 do dziś
2651 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2004-10-28 do dziś
2751 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2004-10-28 do dziś
2851 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2004-10-28 do dziś
2951 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2004-10-28 do dziś
3051 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-10-28 do dziś
3151 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2004-10-28 do dziś
3251 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2004-10-28 do dziś
3351 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-10-28 do dziś
3421 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-10-28 do dziś
3552 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-10-28 do dziś
3652 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-10-28 do dziś
3752 47 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2004-10-28 do dziś
3852 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2004-10-28 do dziś
3952 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-10-28 do dziś
4052 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2004-10-28 do dziś
4160 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-10-28 do dziś
4265 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-10-28 do dziś
4370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-10-28 do dziś
4470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-10-28 do dziś
4522 12 Z WYDAWANIE GAZET2004-10-28 do dziś
4670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-10-28 do dziś
4770 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2004-10-28 do dziś
4870 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-10-28 do dziś
4971 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-10-28 do dziś
5071 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-10-28 do dziś
5171 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2004-10-28 do dziś
5274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-10-28 do dziś
5374 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-10-28 do dziś
5474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-10-28 do dziś
5574 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2004-10-28 do dziś
5622 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2004-10-28 do dziś
5774 40 Z REKLAMA2004-10-28 do dziś
5874 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2004-10-28 do dziś
5974 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2004-10-28 do dziś
6074 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-10-28 do dziś
6185 14 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2004-10-28 do dziś
6293 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2004-10-28 do dziś
6393 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-10-28 do dziś
6422 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2004-10-28 do dziś
6522 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-10-28 do dziś
6622 23 Z INTROLIGATORSTWO2004-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów