TANK TRANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000220560
Numer REGON: 651555900
Numer NIP: 7941738291
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/402466/22/242]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 651555900 NIP 79417382912007-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANK TRANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEWORSKI gmina PRZEWORSK miejscowość PRZEWORSK2007-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KAŃCZUGA ulica LUBOMIRSKICH nr domu 1B kod pocztowy 37-200 poczta PRZEWORSK kraj POLSKA 2007-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2004 R. REP. A. NR 7977 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM EWĄ LECHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA EWA LECHOWICZ, 37-500 JAROSŁAW, UL. JANA PAWŁA II NR 23.2004-10-27 do dziś
207.06.2006 R. REP. A 4595/2006 NOTARIUSZ EWA LECHOWICZ PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W JAROSŁAWIU PRZY UL. JANA PAWŁA II NR 23 -ZMIENIONO PAR. 11, PAR. 12, PAR. 17 ORAZ DODANO PAR. 17 A2006-08-04 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A 1137/2007 SPORZĄDZONY W DNIU 1 LUTEGO 2007 R. PRZEZ NOTARIUSZA EĘ LECHOWICZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W JAROSŁAWIU PRZY UL. JANA PAWŁA II NR 23 ZMIENIONY PAR. 7 I PAR. 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2007-03-08 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.04.2007 R. REP. A NR 1349/2007 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM BIAŁACHOWSKIM KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BIAŁACHOWSKI W PRZEMYŚLU ZMIANA § 7 I § 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2007-05-07 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.08.2007 R., REP. A NR 3696/2007 SPORZADZONY PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM BIAŁACHOWSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BIAŁACHOWSKI, UL. KAMIENNY MOST NR 6, 37-700 PRZEMYŚL ZMIENIONO § 3 I § 6 UMOWY SPÓŁKI2007-10-04 do dziś
609.09.2008 R. REP. A NR 5584/2008 PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM BIAŁACHOWSKIM -PRZEMYŚL, UL. KAMIENNY MOST NR 6 W § 7 UMOWY SPÓŁKI PO USTĘPIE 2 DODANO NOWE USTĘPY: 3, 4 I 5 W § 8 UMOWY SPÓŁKI PO USTĘPIE 3 DODANO NOWE USTĘPY: 4, 5, 6, 7, 8 I 9 PO § 15 DODANO NOWY W CAŁOŚCI § 15 A Z USTĘPAMI 1, 2, 3, 4 I 52008-10-01 do dziś
725.11.2015 R. REP.A NR 5716/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, NOTARIUSZ RADOSŁAW WIŚNIOWSKI ZMIENIONO: PAR.6 UST.2, PAR.7 UST.3 USUNIĘTO: PAR.4 UST.2 I UST.32016-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARSHCHOVSKYY2013-01-15 do dziś
2. ImionaTARAS2013-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4830 (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.415.000,00 (DWA MILIONY CZTERYSTA PIĘTNAŚCIE TYSIĄCY) ZŁOTYCH2013-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-01-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2415000,00 ZŁ2009-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU UDZIELENIA PRZEZ ZARZĄD PROKURY, KAŻDY PROKURENT MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2006-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA2008-06-05 do dziś
2. ImionaNATALIA2008-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBARSHCHOVSKYY2019-01-08 do dziś
2. ImionaTARAS2019-01-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-08 do dziś
21. NazwiskoARTSISHEVSKYY2006-08-04 do dziś
2. ImionaADRIAN2006-08-04 do dziś
31. NazwiskoMELNYK2006-08-04 do dziś
2. ImionaYURIY2006-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-02-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2016-02-23 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-02-23 do dziś
346 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-02-23 do dziś
446 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2016-02-23 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-02-23 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-02-23 do dziś
770 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-23 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-02-23 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2007 okres 27.11.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
2data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
3data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
4data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
5data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -01.12.20102011-10-07 do dziś
6data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
7data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
8data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
9data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
10data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
12data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
14data złożenia 08.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
15data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
301.01.2010 -01.12.20102011-10-07 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.11.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
501.01.2010 -01.12.20102011-10-07 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.11.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
501.01.2010 -01.12.20102011-10-07 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów