BUSINESS BROKERS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000220533
Numer REGON: 015851568
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-07-02
Sygnatura akt[RDF/216842/20/133]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0158515682005-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS BROKERS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-10-29 do dziś
2. Adresulica PUŁAWSKA nr domu 359 kod pocztowy 02-801 poczta WARSZAWA 2004-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.10.2004 R., NOTARIUSZ TERESA STAROSTA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. NOWY ŚWIAT NR 41 A M. 89/91 REP. A 5029/2004, ANEKS Z DNIA 14.10.2004 R., NOTARIUSZ TERESA STAROSTA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. NOWY ŚWIAT NR 41A M. 89/91 REP. A 5125/2004 ZMIENIAJĄCY ZDANIE DRUGIE W § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, ANEKS Z DNIA 22.10.2004 R., NOTARIUSZ TERESA STAROSTA, UL. KANCELARIA NOTARIALNA, UL. NOWY ŚWIAT NR 41 A M. 89/91 REP. A 5272/2004 -ZMIANA W § 72004-10-29 do dziś
220.01.2005 R. REP. A NR 892/2005 NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4 -ZMIANA §15, §17, §19, §20, §21, §22, §23, §25, §26, §27 UMOWY SPÓŁKI2005-02-14 do dziś
3ZMIANA § 7; TEKST JEDNOLITY Z DN. 21.06.2010 -NOTARIUSZ KATARZYNA ŁĄCZYCKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 3654/20102010-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURNIK STUŁKA2008-09-08 do dziś
2. ImionaMARIOLA JOANNA2004-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2006-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERPIŃSKI2006-12-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2006-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2006-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURNIK2004-10-29 do dziś
2. ImionaROMAN MIECZYSŁAW2004-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERPIŃSKA2004-10-29 do dziś
2. ImionaMARZENA DOROTA2004-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIERPIŃSKI2006-12-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2006-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-12-15 do dziś
21. NazwiskoKURNIK STUŁKA2008-09-08 do dziś
2. ImionaMARIOLA JOANNA2005-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-02-14 do dziś
31. NazwiskoKURNIK2005-02-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ALEKSANDER2005-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-27 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-08-27 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-08-27 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-08-27 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-27 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2010-08-27 do dziś
764 91 Z LEASING FINANSOWY2010-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.08.2006 okres 03.11.2004-31.12.20052006-08-28 do dziś
2data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-28 do dziś
3data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
4data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-23 do dziś
5data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
6data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
7data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
8data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
9data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
11data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
12data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
13data złożenia 01.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
16data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.11.2004-31.12.20052006-08-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.11.2004-31.12.20052006-08-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów