PPU „PATIO PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000220407
Numer REGON: 093215633
Numer NIP: 5542610677
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-06-15
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/11438/21/658]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPPU „PATIO PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2015-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. FORDOŃSKA nr domu 353 kod pocztowy 85-766 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2015-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.04.2004 R., REP. A NR 3747/2004 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 34 PRZEZ NOTARIUSZA VIOLETTĘ RATAJCZAK2004-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIL2004-10-28 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2004-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2004-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULEJEWSKI2004-10-28 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2004-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2004-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMOISTNA2004-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH.2004-10-28 do dziś
245 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-10-28 do dziś
345 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2004-10-28 do dziś
445 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-10-28 do dziś
545 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2004-10-28 do dziś
645 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2004-10-28 do dziś
745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2004-10-28 do dziś
845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2004-10-28 do dziś
945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2004-10-28 do dziś
1045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2004-10-28 do dziś
1145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-10-28 do dziś
1226 66 Z PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU.2004-10-28 do dziś
1374 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-10-28 do dziś
1445 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-10-28 do dziś
1563 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2004-10-28 do dziś
1660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI.2004-10-28 do dziś
1760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-10-28 do dziś
1826 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA.2004-10-28 do dziś
1926 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2004-10-28 do dziś
2026 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ.2004-10-28 do dziś
2145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-10-28 do dziś
2245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW.2004-10-28 do dziś
2345 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH.2004-10-28 do dziś
2445 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH.2004-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-24 do dziś
2data złożenia 24.03.2011 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-03-29 do dziś
3data złożenia 24.03.2011 okres 01.01.2008 R.- 31.12.2008 R.2011-03-29 do dziś
4data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
5data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
7data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
8data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
9data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
10data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-09-24 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-03-29 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2011-03-29 do dziś
401.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-09-24 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-03-29 do dziś
301.01.2008 R.- 31.12.2008 R.2011-03-29 do dziś
401.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
10OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2008-06-02 do dziś
11OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2008-06-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE SPÓŁKI BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY Z DNIA 15.06.2023R. SYGN. BY XIII NS - REJ. KRS 11438/21/658 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI PPU „PATIO PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 25D USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, 15.06.2023 2.2023-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów